Obupnemu padanju sredstev smo se še nekako prilagajali, težko pa je držati finančno disciplino ob dodatnih »napakah« administracij. Če kdo zmanjšuje ugled, to nismo mi, ampak posledice zavožene kulturne politike. Žal nismo edini s težavami.

Čudno, da bi kakovost padala, ker naj bi umetnike pridobivali prek REMA. Postavil sem koncept, ki ga Radovljica ohranja, mi pa smo po selitvi v Brežice razvili povsem drugo dimenzijo. V teh 23 letih smo pripravili 749 dogodkov (od tega 609 koncertov) na 107 historičnih in 20 drugih lokacijah v Sloveniji, kljub krčenju sredstev pa imeli v letu 2018 še vedno 12 dogodkov in 2 rezidenci. Bili smo partner v projektih Purpur in eeemerging ter s tem in še eno lastno prijavo od leta 2011 pridobili 270.182 evrov evropskih sredstev. To najbrž ne zaradi »študentskih, polprofesionalnih« ansamblov, smo pa vključevali mlade, ki so že končali formalno izobraževanje, ustanovili svoje ansamble in bili izbrani v ostri selekciji mednarodnih partnerjev.

Primerjava sofinanciranja je neprimerljiva, ker gre pri Brežicah za povsem drugačen koncept kot pri Radovljici, ki pa na lokalnem nivoju pridobi precej več sredstev kot mi. Tudi zato, ker je po mojem odhodu Radovljica novo ekipo precej bolje podprla.

Ministrove napovedi o oblikovanju NPK delujejo spodbudno. Je pa jutri nov dan, za katerega ne vemo povsem, kakšen bo. Zato sem slovensko javnost opozoril na nekatere žgoče probleme v kulturi, ministra pa podpiram in mu želim vse dobro.

Klemen Ramovš Festival Seviqc Brežice