Šaleško Eko gibanje od vlade zahteva takojšen umik uredbe o sežigalnicah odpadkov, češ da ni v skladu z ustavo, niti zakonom o varstvu okolja, zakonom o varstvu pred diskriminacijo in kazenskim zakonikom. »Zahtevamo, da se nadaljnje izvajanje uredbe in izdaja vseh soglasij oziroma dovoljenj takoj zadržita ter pripravi nova uredba, pri pripravi katere bo sodelovala tudi medicinska stroka, ki je bila doslej izključena,« poudarja Urša Menih Dokl iz Šaleškega Eko gibanja.

Stališče do sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v termoelektrarni Šoštanj so nedavno sprejeli tudi velenjski svetniki in svetnice, ki so občino pozvali, naj ne daje soglasja k projektom, ki negativno vplivajo na življenjsko okolje in zdravje ljudi ter drugih živih bitij. S predstavniki se je sešel tudi velenjski podžupan Peter Dermol in poudaril, da dodatnega onesnaževanja ne bodo dovolili, saj da je Šaleška dolina v preteklosti že veliko žrtvovala za energetsko oskrbo Slovenije, zdaj pa se usmerjajo v turizem, okolje in zeleno energijo.

Nasprotujejo vsakršnemu sosežigu

Minister za okolje in prostor Simon Zajc pa jim odgovarja, da vlada uredbe ne more zadržati, ker za to ni pravne podlage. »Pri uredbi gre za prenos evropske direktive, in če je pri tem prišlo do kakšnih lobističnih stikov, se je treba vprašati, kaj se dogaja na ravni Evropske unije, ne pri nas. S pravno podlago, ki jo navajate, to je zakon o vladi, je tako, da vlada lahko spremeni predpis ministra, ne pa tudi uredbe, ki jo sprejme vlada. V tem trenutku torej ni pravne podlage, da bi vlada uredbo umaknila, če pa se bo prihodnja vlada, glede na to, da trenutno opravljamo le tekoče posle, odločila, za spremembo, bo vaš drugi predlog upoštevan. Vem, da s tem odgovorom ne boste zadovoljni, a živimo v pravni državi in se moramo držati pravnega reda,« pojasnjuje minister.

Sicer pa Šaleško Eko gibanje meni, da se šoštanjska termoelektrarna nikoli ne sme spremeniti v sežigalnico, zato želijo preprečiti kakršen koli (so)sežig odpadkov v Šaleški dolini, prav tako nasprotujejo uporabi kakršnega koli drugega goriva za proizvodnjo električne energije.