To dejanje je na eni strani povzročilo ogorčene napade predstavnikov nemške večine, po drugi strani pa mu je prineslo »sloves« simbolne figure slovenskokoroškega demokratičnega političnega gibanja. Člani dunajskega Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem so tako zbirali podpise v njegovo podporo, pisatelj Janko Messner pa mu je takrat napisal pesem z naslovom »Kukovica lepo kuka«. Leta 2011, ko so Avstrijci kompromisno rešitev vprašanja dvojezičnih krajevnih napisov zapisali v ustavo, je bila občina Žitara vas na seznamu krajev, ki so bili v skladu z zapisanim dogovorom upravičeni do dvojezičnega napisa, naselja Sele, ki je neke vrste »predmestje« Žitare vasi, pa na seznamu ni bilo. Kukovico je ta nerazumna odločitev tako razjezila, da je nemškemu imenu kraja Sielach prilepil še slovenskega, s čimer si je »prislužil« kazensko ovadbo zaradi »poškodovanja tuje stvari«. Kukovico je sodišče na prvi stopnji oprostilo, vendar se je državno tožilstvo na odločitev sodišča pritožilo. Ta teden pa je 85-letnemu borcu za dvojezičnost deželno sodišče v Celovcu izreklo pravnomočno oprostilno sodbo. Kukovico je zagovarjal odvetnik Rudi Vouk, ki je poudaril, da bi naselje glede na to, da se je pri štetju prebivalstva leta 2001 več kot 15 odstotkov v njem živečih ljudi izreklo za slovensko govoreče, moralo nositi dvojezičen krajevni napis.