Vodstvo Fakultete za elektrotehniko UL nasprotno trdi, da je znanstvena svetnica dobila odpoved iz poslovnih razlogov kot »nesposobna«, češ da ji ni uspelo pridobiti raziskovalnih projektov, iz katerih bi pridobivala sredstva za svojo plačo. Poudarjamo, da je za zaposlitev uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev predvideno stabilno financiranje na raziskovalnih programih. Dr. Uršo Opara Krašovec so iz tega financiranja izločili kljub njeni nesporni znanstveni odličnosti, mednarodni uveljavljenosti in relevantnosti njenih raziskav na področju materialov za solarno energetiko. Ob tem poudarjamo, da je uveljavljeni sistem preživetvene odvisnosti raziskovalk in raziskovalcev od sredstev, ki si jih sami pridobijo na trgu, močno sporna praksa.

Ob povedanem ugotavljamo tudi, da so ženske v slovenski znanosti podzastopane na najvišjih položajih, ki jih zasedajo pretežno moški, pri nagrajevanju za vrhunsko znanstveno delo, ki so ga deležni večinoma moški, in pri članstvu v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je večina članov moških. Zaradi neenakosti po spolu moški pridobivajo več sredstev za raziskovalno delo, imajo več možnosti odločanja in razporejanja (davkoplačevalskih) sredstev, njihova raziskovalska delovna mesta pa so bistveno manj ogrožena kot pri ženskah. Zaradi vsega tega je še toliko bolj skrb vzbujajoče, da se je poskus discipliniranja dr. Urše Opara Krašovec zgodil, ko se je uprla škodljivim, ustaljenim praksam in spolnim normam. Opozoriti želimo tudi na razkorak med leporečenjem, s katerim so na Fakulteti za elektrotehniko UL pospremili 11. februar, mednarodni dan deklet in žensk v znanosti, in prakso, ki so jo demonstrirali s svojim ravnanjem. Podpisnice in podpisniki se zavzemamo za spolno uravnoteženo, kritično in dejavno znanstveno skupnost. Zato pozdravljamo novico, da je bila odpoved delovnega razmerja zn. sv. Urši Opara Krašovec medtem umaknjena, in vsekakor pričakujemo, da se ji bo vodstvo Fakultete za elektrotehniko UL javno opravičilo za poskuse onemogočanja in utišanja.

Dr. Darja Zaviršekin še 15 podpisnikov