Prevzem E*Trade po navedbah analitikov predstavlja še en poskus banke Morgan Stanley, da se okrepi po nekaj neuspešnih investicijah zaradi zloma trgov.

Investicijska banka se je prestrukturirala iz institucije, osredotočene na špekulacije, v upravljavca premoženja višjega in srednjega sloja prebivalstva, s prevzemom E*Trade pa bi upravljala tudi premoženje malih vlagateljev.

E*Trade je v 80. letih prejšnjega stoletja pomagal razviti spletno trgovanje z naložbami. Vrata na Wall Street je odprl individualnim vlagateljem, ki jim je omogočil trgovanje brez visokih provizij tradicionalnih posrednikov.

Storitve E*Trade po navedbah družbe trenutno uporablja pet milijonov strank s skupno 360 milijard dolarjev naložb. Mnogi med njimi so vložili majhne zneske.