Zasavje kljub številnim ukrepom, sodelovanju pri spreminjanju okoljske zakonodaje, izobraževanju in promociji še vedno sodi med z delci PM 10 najbolj obremenjeno območje Slovenije. Vzroki za to so industrija, individualna kurišča in promet v neprevetrenih zasavskih dolinah, ki prispevajo k veliki koncentraciji onesnažil v zraku. sta