S tem letom se izteče veljavnost načrta razvoja raziskovalne infrastrukture (NRRI) 2011-2020 in njegove revizije 2016 kot izvedbenega dokumenta resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V pripravi na novo strateško obdobje na ministrstvu pozivajo koordinatorje oziroma nosilne ustanove mednarodnih raziskovalnih infrastrukturnih projektov iz revizije NRRI 2016, tako tistih v pripravi na članstvo kot tudi že implementiranih mednarodnih projektov (t. i. landmarke), da jim posredujejo poročilo o napredku projekta.

Njihov odziv bo ključen za posodobitev statusa prioritetnih mednarodnih raziskovalnih infrastrukturnih projektov, nadaljnjo vključitev v NRRI 2021-2030 in njihovo vzdržno financiranje v prihodnjem strateškem obdobju.

Hkrati pozivajo nosilce potencialnih novih projektov, da izrazijo zanimanje za nove projekte za vključitev na revidiran seznam prioritetnih projektov v načrtu razvoja 2021-2030.