Menjava nadzornika pri nadomestni novogradnji celjske bolnišnice po mnenju odvetnika Marjana Feguša, ki zastopa družbo Navor, odpira vrsto vprašanj, ki ob neodzivnosti ministrstva za zdravje ostajajo brez odgovora. Družba Navor z razlogi za odstop od pogodbe namreč ni bila seznanjena, niti ni podala svojega stališča.

Do dela brez udeležbe na razpisu?

»Nihče ni povedal, kaj je tako narobe, da terja takojšnjo zamenjavo nadzornika,« navaja Feguš, ki tudi dvomi, da ima družba DRI, s katero je ministrstvo sklenilo novo pogodbo, vse potrebne reference in znanje za nadzor trenutno največje investicije v zdravstvu pri nas.

Kot pravi, je nenavadno, da je ministrstvo že v pogodbi preneslo dela na podizvajalca, družbo Elitbau, kar je sicer prikrito, a jasno, če je za vodjo nadzora določen Gorazd Dimnik, lastnik in direktor družbe Elitbau. »Že ta okoliščina zahteva odziv Nacionalnega preiskovalnega urada, saj je nedopustno, da DRI kot privilegirana družba brez udeležbe na javnih razpisih dobiva delo. Še zlasti če je investitor oziroma naročnik ministrstvo, ki nato projekt odda podizvajalcu, ki bi se s konkurenti moral kosati na razpisu,« poudarja Feguš.

Sum korupcije?

Kot še dodaja Feguš, je tudi vrednotenje pogodbenega dela DRI uganka. Neuradno naj bi bila prva zahteva DRI glede vrednosti pogodbenih del kar 550.000 evrov, kar je sto tisoč evrov več, kot je bila pogodbena vrednost del družbe Navor. »A zanimivo, da je takoj po odstranitvi družbe Navor s položaja nadzornika na ministrstvo že prispela zahteva za povečanje vrednosti projekta,« še navaja Feguš.

»Upoštevaje, da je družba Navor nasprotovala neutemeljenim predlogom izvajalca gradbenih del za višanje vrednosti projekta gradnje bolnišnice, je očitno postala moteč dejavnik in je bila odstranitev neizbežna,« še meni Feguš. Dodaja, da so se menda nekateri zaposleni na ministrstvu za zdravje, ki nasprotujejo zahtevam po višanju vrednosti projekta, prav tako že znašli na prepihu. Da tako, kot je, ne bi smelo biti, menijo tudi v celjski bolnišnici, ki izpostavljajo izjemno korektno sodelovanje z družbo Navor. »Zanimivo je tudi, da je bila celjska bolnišnica v pogodbi, ki jo je ministrstvo v preteklosti sklenilo z družbo Navor, sopodpisnica pogodbe, v pogodbi z DRI pa te vloge ni več,« še opozarja Feguš. mm