»Mrakova domačija na območju Rečice pri Bledu je ena izmed redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, kjer sta se ohranila tako tradicionalen način gradnje kmečkih hiš kot celotna zasnova notranjih prostorov,« se je pred leti glasilo pojasnilo, s katerim je takratni blejski občinski svet ta objekt razglasil za kulturni spomenik lokalnega pomena. Objekt je že približno tri desetletja zapuščen, a je prešel pod okrilje Zavoda za kulturo Bled, v okviru katerega delujeta tudi blejski grad in blejska Festivalna dvorana. Kot pravi direktor zavoda Matjaž Završnik, v teh dneh pripravljajo še dokumentacijo za prenovo domačije, ki naj bi se začela v drugi polovici letošnjega leta, do poletja leta 2021 pa bo že urejena in na voljo za ogled.

V gospodarskem objektu tudi prostor za druženje

»Mrakovo domačijo pravzaprav sestavljata dva objekta. Prvi je stanovanjski. V njem se tudi po prenovi ne bo veliko spremenilo. Predvsem bo treba ta objekt z restavratorskimi in drugimi posegi prenoviti tako, da bomo zaščitili značilnosti življenja v tej hiši. Kako je živela stara blejska kmečka družina, bomo obiskovalcem predstavili tudi s pomočjo najsodobnejše tehnologije,« pojasnjuje Završnik. Gospodarsko poslopje pa bo služilo kot pomožni objekt. V njem bodo po besedah Završnika uredili sanitarije, gostinski lokal, blagajno, trgovino…

»Zgoraj bo razstava kiparja Slavka Oblaka, ki je rodbinsko povezan s to domačijo. Z njim smo imeli že nekaj razgovorov. Živi v Nemčiji, a nam je dal na voljo za razstavo ves svoj življenjski opus,« opisuje direktor blejskega zavoda. »Manjši del prostora bo namenjen tudi shajališču za 20–30 oseb za različne programe, kot so sestanki in podobno. V kontekstu celotne domačije bo urejena tudi zunanjost. Na vrtu bomo med drugim zasadili avtohtone vrste dreves, predvsem sadnih,« načrte opisuje Završnik.

Še več zgodovine Bleda

Del zgodovine Bleda, ki ga ne prikazujeta ne blejski grad in ne Mrakova domačija, si bodo lahko v prihodnje obiskovalci Bleda ogledali ob vznožju gradu. V blejskem zavodu za kulturo so sprva na območje sedanje avtomehanične delavnice nameravali urediti manjši informacijski center, a so kmalu ugotovili, da bo ta bolje služil svojemu namenu, če ga bodo umestili ob novo parkirišče, ki ga urejajo pod gradom.

»Ta prostor bomo namenili muzeju arheologije. Raziskave kažejo, da je bil grajski hrib ves čas naseljen, od pradavnine do danes. V muzeju bodo predstavljene vse zanimivosti do leta 1004, kamor sega prva omemba Bleda, in 1011, ko je prvič omenjen blejski grad. Zanimivosti od tega obdobja naprej pa so predstavljene na blejskem gradu,« načrte pojasnjuje Završnik. Na gradu bo kmalu na ogled nova postavitev, za katero se že dogovarjajo z Narodnim muzejem Slovenije. »Geološko predstavitev, ki je zdaj na gradu dokaj skromna, bi umestili ob vstopni koridor za dvigalo na grad,« pravi Završnik.