V Sloveniji so mejne vrednosti izpustov iz industrijskih objektov prenesene iz evropskih direktiv. Odvisne so od vrste procesa oziroma tipa industrije in so povzete po zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnikah - te so na evropski ravni referenca za določanje mejnih vrednosti izpustov, ki zagotavljajo, da izpusti pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij iz teh zaključkov, so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu.

»Te vrednosti zaradi zahtev same tehnologije ob uporabi najboljših razpoložljivih tehnik ni možno zmanjšati. Iz vidika tehnologije proizvodnje je torej zahteva za izenačitev dovoljenih izpustov iz sosežigalnic in sežigalnic neizvedljiva,« so poudarili.

Glede samih izpustov so ob tem navedli, da morajo cementarne, ki sosežigajo odpadke, zagotavljati bistveno več ukrepov za preprečevanje izpustov, upoštevati strožje mejne vrednosti in izvajati bolj zahtevne ukrepe za nadzor nad emisijami kot cementarne, ki odpadkov ne sosežigajo.

Odločitev glede sosežiga je politična

Država bi se načeloma glede sosežiga lahko odločila za strožje vrednosti, kot jih določajo predpisi EU. »Vendar se je pri tem treba zavedati, da bi take nove strožje mejne vrednosti obveljale tudi za številne druge industrijske objekte v Sloveniji, kar bi posledično lahko pomenilo tudi to, da bi bilo treba nekatere industrijske objekte v Sloveniji zapreti. Taka odločitev je torej lahko le politična odločitev, ki pa zaradi morebitnih posledic presega mandat vlade, ki opravlja tekoče posle,« so poudarili.

Na vprašanje, ali bi lahko srednjo Soško dolino, v zgodovini močno obremenjeno z azbestom, razglasili za degradirano območje, pa so na okoljskem ministrstvu poudarili, da prav zdaj pri njih poteka zbiranje podatkov o tem, katera območja, obremenjena s preteklo industrijo v Sloveniji, bi morebiti še lahko uvrstili med degradirana območja. Zaenkrat sta to zgornja Mežiška dolina, za katero je vlada leta 2007 sprejela program za izboljšanje kakovosti okolja, ter območje v Celjski kotlini, kjer ministrstvo pripravlja projekt sanacije nezakonitega odlagališča v Bukovžlaku.

Zdravje ljudi je treba zaščititi

Standarde glede sosežiganja odpadkov problematizirajo prebivalci srednje Soške doline, potem ko je podjetje Salonit Anhovo na Agencijo RS za okolje lani podalo prošnjo za povečanje količine odpadkov v sosežigu. Prebivalce so podprli zdravniki, ki so v javnem pismu državo pozvali, naj okolje in ljudi na že tako degradiranem območju zaščiti pred dodatnim onesnaženjem.

Prejšnji teden je o tej tematiki razpravljal občinski svet Občine Kanal ob Soči in sprejel sklep, v katerem od državnih ustanov zahteva, da dosledno preverijo ustreznost slovenske in evropske zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov ter jo, če je neustrezna, spremenijo tako, da bo vsem Slovencem omogočeno življenje v zdravem okolju. K izenačenju standardov za sežigalnice in sosežig so pozvali tudi v civilnih iniciativah.