V ponedeljek v Novem mestu začenjajo dela na eni pomembnejših novomeških prometnic, vpadnici skozi Šmihel. Gre za državno cesto, tokrat pa se začenja druga faza obnove, na odseku od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice v dolžini 700 metrov. Kot pravi novomeški župan Gregor Macedoni, gre za enega nevarnejših odsekov predvsem za pešce, zato poleg same rekonstrukcije cestišča gradijo tudi pločnik in urejajo javno razsvetljavo. Dela naj bi trajala do začetka julija, v času gradnje pa je predvidena izmenična enosmerna zapora. Vrednost del je 856.000 evrov, od tega novomeška občina prispeva 163.000 evrov, preostalo pa Direkcija Republike Slovenije za ceste. Skupna vrednost investicije, vključno z odkupi zemljišč in projektno dokumentacijo, sicer znaša dober milijon evrov.

V prvi fazi, končani leta 2018, so prenovili odsek mimo cerkve, po zaključku druge faze sledi še prenova odseka od cerkve do šmihelskega pokopališča. Šmihelska cesta za zdaj poteka še po »stari« trasi, ki zelo obremenjuje naselje Šmihel. Dolgoročno se bo promet sprostil šele z zgraditvijo šmihelske obvoznice, za katero je občina konec lanskega leta že sprejela potrebne prostorske dokumente. Po Macedonijevih besedah bi lahko gradnja stekla v treh do štirih letih.

Avtobusi obračajo kar na cesti

Še letos naj bi se začela gradbena dela tudi na prometno močno obremenjeni vpadnici iz smeri Šentjerneja, na odseku med Malim Slatnikom in Petelinjekom. V načrtu je izgradnja večnamenske poti ločeno od državne ceste, torej pločnika s kolesarsko stezo. Kot poudarja Macedoni, pa bodo zaradi varnostne situacije najprej zgradili avtobusno obračališče na koncu Malega Slatnika. Šolski avtobusi namreč zdaj obračajo kar na cesti. Vrednost omenjene prve faze je 350.000 evrov, celotna naložba pa je ocenjena na poldrugi milijon.

Ob tem Macedoni napoveduje tudi prenovo in razširitev krožišča, tako imenovane tabletke na Andrijaničevi cesti. Kot pravi, gre za prometno točko, ki bo zelo pomembna ob zaporah pri bodoči izgradnji odseka tretje razvojne osi med Mačkovcem in Revozom. »Na podlagi decembrske obljube Direkcije RS za infrastrukturo v nekaj tednih pričakujemo objavo razpisa in nato čimprejšnji začetek gradnje, seveda še pred začetkom del na 3. razvojni osi,« dodaja novomeški župan. Prvi odsek južnega dela 3. razvojne osi je sicer v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, teče pa tudi že javni razpis za izvajalca.