Državna revizijska komisija (Dkom) je ugodila zahtevku za revizijo razpisa za gradnjo mostov in galerije Glinščica na progi Divača–Koper. To pomeni, da je razveljavila odločitev družbe 2TDK, ki je lani avgusta prejete ponudbe zavrnila kot nedopustne in odločila, da posla ne odda nobenemu od treh prijavljenih konzorcijev. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki bi mostova in galerijo Glinščica zgradil za nekaj manj kot osem milijonov evrov in je kasneje tudi podal zahtevek za revizijo. Ponudbi sta oddala še Kolektor CGP z Rikom in Pomgradom (13,5 milijona evrov) in Godina (14,3 milijona evrov).

Dkom je odločala o tem, ali je bila odločitev 2TDK, da ne izbere nikogar od prijavljenih, zakonita, in ne primarno o tem, ali je referenca najcenejšega ponudnika verodostojna in resnična. O slednjem je bilo v javnosti največ polemik.

Referenco ali podizvajalca bi lahko zamenjali

Odločitev Dkom je vseeno nepričakovana, saj je pred tedni v medije pricurljalo izvedensko mnenje, v katerem sta gradbena strokovnjaka Stanislav Škrabl in Borut Macun zapisala, da zid v Pesnici, ki so ga v konzorciju navedli kot referenco, ni visok osem metrov, kot je zahteval razpis 2TDK, temveč le štiri do šest metrov. Iz njunega mnenja je tako mogoče razbrati, da je omenjena referenca ponarejena. V tem delu je Dkom pritrdila 2TDK, ki je prvi presodil, da referenca ni ustrezna. Toda to ne more biti razlog za razveljavitev razpisa, je odločila Dkom.

»Ugotovitvam izvedencev, presenetljivo, Dkom ni sledila oziroma je v svoji odločitvi obšla mnenje izvedencev. Takšen sklep bi torej lahko Dkom izdala že septembra lani,« so se odzvali v 2TDK. Dkom je namreč odločila, da je družba 2TDK s svojo odločitvijo, da vse ponudbe zavrne kot nedopustne in razpis zaključi brez izbora, kršila zakon o javnem naročanju. Konzorcij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel bi morala pred zavrnitvijo ponudbe pozvati k zamenjavi podizvajalca ali reference, a tega ni storila.

»Z odločitvijo smo zadovoljni,« se je odzval Marko Glavinič, eden od direktorjev podjetij iz Skupine Nival. V 2TDK so nad odločitvijo presenečeni in menijo, da ni v skladu z dosedanjo prakso Dkom.

2TDK ima več možnosti

Dkom je s tem razpis vrnila v ponovno odločanje 2TDK; ta lahko pozove omenjeni konzorcij k zamenjavi reference ali podizvajalca ali pa ponovi razpis. »Kaj bo storil 2TDK, je njegova odločitev, najlažje pa bi bilo, da jih pozovejo k zamenjavi reference, in če jo dobijo, takoj končajo in imajo izvajalca,« je za STA pojasnil Samo Červek, predsednik Dkom. »Če bodo začeli nov postopek, bodo znova na začetku, vnovič bodo mogoče revizije in zapleti,« je dodal.

V 2TDK se bodo v najkrajšem času odločili za eno od možnosti. V konzorciju Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel pričakujejo, da jih bodo v 2TDK pozvali k zamenjavi podizvajalca ali predložitvi druge reference. »V tem primeru bi investitor lahko imel pravnomočno odločitev že do sredine marca, saj sta druga dva prijavitelja oddala predragi ponudbi,« je omenil tudi Marko Glavinič.

Čeprav je TV Slovenija v petek poročala, da naj bi Dkom zavrnila revizijski zahtevek konzorcija Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, njihovo informacijo pa so nato povzeli vsi mediji (vključno z navedbo, da bo moral 2TDK objaviti nov razpis), ta informacija torej ne drži. Resnica je nasprotna. Dkom je družbi 2TDK naložila tudi povrnitev stroškov pravnega varstva konzorciju v višini 15.030 evrov.