V Grosupljem si občani lahko v prihodnjih letih obetajo gradnjo novega kulturnega centra, saj je tamkajšnja občina objavila javni natečaj za izbor najboljše ideje za kulturni center. Ta se bo nahajal na območju med Taborsko cesto in železnico, in sicer v bližini parkirne hiše, ki jo že gradijo. Ciljna vrednost naložbe v kulturni center je po oceni občine Grosuplje devet milijonov evrov.

»Objekt bo namenjen kulturnim in tudi izobraževalnim ter prireditvenim dejavnostim, v sklopu kulturnega centra bo tudi glasbena šola. V objektu bodo predvidene možnosti za raznolike vsebine, ki bodo omogočale razvoj kulture in izobraževanja v regiji,« je občina vizijo kulturnega centra povzela v natečajni dokumentaciji. Občina si želi s pomočjo natečaja priti tudi do najboljše urbanistične in prometne rešitve za širše območje kulturnega centra.

Velika dvorana s 350 sedeži

Občina Grosuplje si želi kulturnega centra, ki bo imel glavno večnamensko dvorano s 350 sedeži in odrom. Dvorana naj bi bila zasnovana tako, da bi omogočala različne tipe prireditev, od koncertov, predstav, družabnih prireditev in strokovnih srečanj. Ker bo to dvorano uporabljala tudi Glasbena šola Grosuplje, občina zahteva, da bo v dvorani primerna akustika. Poleg približno 400 kvadratnih metrov velike dvorane, bo v kulturnem centru še manjša večnamenska dvorana v velikosti 240 kvadratnih metrov. Poleg njiju občina pričakuje še umestitev sedmih večnamenskih manjših prostorov, ki bodo med seboj povezani z drsnimi vrati. Prostori za Glasbeno šolo Grosuplje morajo imeti svoj lasten vhod in prostore, ki bodo ločeni od preostalega kulturnega centra. Poleg pisarn za upravo šole občina od arhitektov, ki bodo sodelovali na natečaju, pričakuje, da bodo v kulturni center umestili še šest učilnic za skupinski pouk in 24 učilnic za individualni pouk, kjer se bodo učenci učili petja ali igranja na razne inštrumente.

Velja omeniti Taborsko cesto, ki je v samem središču Grosupljega, bo občina kmalu prenovila in jo opremila z obojestranskimi površinami za pešce in kolesarje. Trenutno občina išče izdajalca za prenovo 500 metrov dolgega odseka Taborske ceste od krožišča z Adamičevo cesto do prehoda za pešce pred križiščem z Župančičevo cesto.