Svet zelo hitro drvi v izbruh globalne nestabilnosti, vojn, ekonomskih in političnih blokad, vojaških pritiskov, še hujših kot v obdobju hladne vojne. Američani že pet let organizirano in sistemsko slabijo Evropo s pošiljanjem islamskih, muslimanskih migrantov, ki to niso, ampak so mračna vojska, ki ima nalogo z verskim, kulturnim konfliktom, z nasiljem vseh vrst, s terorizmom slabiti Evropo, jo destabilizirati, da bi bila lažje vodljiva in izkoriščena. K tem virom ogrožanja varnosti in stabilnosti Evrope so dodane še epidemije ptičje in svinjske kuge, bolezni norih krav in sedaj še človeške kuge s koronavirusom.

Vojska je podsistem družbe, ki je nujno potreben, je nujno zlo, instrument represije, ko vse drugo odpove za zaščito države, družbe, naroda. Instant politiki in utopični mirovniki vsake toliko let ukinjajo vojsko in jo transformirajo v policiste, gasilce, reševalce. Vojak lahko opravi tudi nalogo policista, gasilca, reševalca, če je treba, noben od teh pa ne more opraviti naloge vojaka, ki so preveč strokovno zahtevne in specifične, da lahko zagotovijo delovanje vojske. Z obstojem vojske se ne gre igrati, gradili smo jo več kot 50 let do ukinitve naborništva in vojaške rezerve, ki je leta 1991 štela 100.000 usposobljenih vojaških rezervistov, vse to pa smo vrgli vstran v enem letu. Popraviti to napako ne bo lahko in ne čez noč. Danes imamo v naši vojski zaposlenih 1000 častnikov, 2000 podčastnikov in 2360 vojakov, od proračuna samo za vojsko smo lani namenili 412 milijonov evrov, od tega je samo za plače šlo 338 milijonov evrov ali 82 odstotkov vojaškega proračuna. Z ukinitvijo vojakov plačancev takoj prihranimo najmanj 120 milijonov evrov na leto, ki jih namenimo za naborništvo in vzpostavitev vojaške rezerve.

Častniki in podčastniki so tudi v nabornem sistemu poklicni, ki jih zadržimo, namesto vojakov plačancev s samimi problemi in s sindikatom pa enote popolnimo z naborniki, ki bi v petih letih omogočili rezervno sestavo 30.000 rezervistov, ki bi bila temelj vojaške varnosti. Naborniki in rezervisti so praktično zastonj, kot državljanska obveza, najbolj poceni in najučinkovitejša vojska za obrambo države. Slovenska vojska mora biti dovolj številčna šele z rezervno sestavo ter dovolj strokovna, da lahko zagotovi vsaj varnostni nadzor in suverenost nad našim ozemljem, kot preventiva, še brez izvajanja oboroženega boja. To je osnovna naloga in poslanstvo vojske, ko pride do vojaških spopadov na meji in do vojne, pa se itak mora reorganizirati cela država.

Slovenska družba se počuti ogroženo, in to upravičeno, zato je podpora uvedbi naborništva zrasla na dve tretjini. Narod ima zmeraj prav. Sam že vrsto let zahtevam uvedbo naborništva in vojaške stroke, sedaj je zadnji čas, da se to uresniči. Ni nam treba povečevati obrambnega proračuna na dva odstotka BDP; dovolj je sedanjih 1,1 odstotka in imeli bomo vojsko za vojaško varnost države, domovine Slovenije. Jamčim.

Mag. Anton Peinkiher, Ljubljana