Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v današnjem uradnem listu objavilo podatke o rasti elementov cen in standardnih zneskov, ki predstavljajo podlago za določitev cen institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih za leto 2020.

Zategovanje pasu bodo občutili zaposleni in stanovalci

A v skupnosti socialnih zavodov opozarjajo, da so objavljeni izračuni prenizki in ne upoštevajo dejanske rasti stroškov dela zaradi povišanja minimalne plače, sprememb v obračunavanju dodatkov, višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in rasti drugih stroškov dela. Kot so zapisali v skupnosti, redne uskladitve cen institucionalne oskrbe v marcu 2020 zaradi nerealnih izračunov ministrstva ne bodo pokrile rasti plač zaposlenih v domovih za starejše in posebnih zavodih. Zategovanje pasu pa bodo občutili tudi stanovalci, ki bodo marsikje prikrajšani za obnove in posodobitve dotrajanih objektov ter razvoj nujno potrebnih storitev.

Politični odločevalci breme valijo na izvajalce

V skupnosti opozarjajo, da je neodgovorno, da se politični odločevalci dogovorijo za višje plače, ne zagotovijo za to potrebnih sredstev, ampak breme preprosto prevalijo najprej na izvajalce, posledično pa na stanovalce. Pri tem poudarjajo, da si zaposleni v domovih za starejše in posebnih zavodih brez dvoma zaslužijo primerno plačilo, saj opravljajo zahtevno in odgovorno delo, a morajo odgovorni poskrbeti tudi za potrebna finančna sredstva.

"Ni se mogoče izogniti sklepu, da je edina prednostna naloga odločevalcev čim nižja cena oskrbe, ne glede na to, kaj to pomeni za kakovost oskrbe, primernost objektov za bivanje ali razvoj prepotrebnih storitev za stanovalce, ki so vse bolj bolni in odvisni od tuje pomoči," so v skupnosti navedli besede predsednica skupščine skupnosti Valerije Lekić Poljšak.

Obljube glede dolgotrajne oskrbe niso več realne

Ker obljube o celoviti ureditvi problematike z zakonom o dolgotrajni oskrbi v tem trenutku niso več realne, skupnost odgovorne poziva k uvedbi prehodnega obdobja, v katerem bi z dodatnimi proračunskimi sredstvi zagotovili vzdržnost sistema. "Podaljševanje trenutnega stanja, v katerem se rast stroškov vsakič znova prevali na stanovalce in svojce, hkrati pa se izvajalcem onemogoča realen izračun cen oskrbe, ki bi zagotovile stabilnost poslovanja in izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti do zaposlenih, stanovalcev in dobaviteljev, bo vodilo v razpad sistema institucionalnega varstva v Sloveniji," so posvarili.