O tem, da se 14. julija izteče mandat sodnici Jadek Pensi, je predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez predsednika republike Pahorja obvestil 20. januarja, so sporočili iz urada.

Sicer zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika lahko izvoljen slovenski državljan, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Prav tako lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest.

Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Potem ko bo predsednik republike sprejel odločitev o izboru kandidata oziroma kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata oziroma kandidatov, so še zapisali v uradu.