V Osnovni šoli Preska se še vedno srečujejo s prostorsko stisko. Potem ko sta jeseni dva oddelka četrtega razreda gostovala v sosednjem pastoralnem domu, so se učenci po novembrskih počitnicah vrnili v zgradbo osnovne šole. Takrat so namreč večnamensko dvorano predelali v dve učilnici. »Pouk poteka, ni pa enostavno. Nekateri prostori, ki jih uporabljajo kot učilnice, so daleč od tega, da bi dosegali normative. Premajhne so tudi telovadnica, jedilnica in kuhinja,« je povedal uslužbenec medvoške občinske uprave Matej Osolnik.

Toda v prihodnjem šolskem letu pričakujejo še za en oddelek več učencev in učenk, zato bo treba poiskati novo rešitev. Začasno jo bodo našli v modularnem prizidku oziroma kontejnerjih za dva oddelka. Medvoška občina je že objavila javno naročilo, v katerem navaja, da je rok za dokončanje del prvi december letos.

Kaj bo z novo šolo?

Občina ima za to investicijo pripravljenih 500.000 evrov, ki pa jih verjetno ne bodo porabili v celoti, zato naj bi nekaj ostalo za pripravo dokumentacije za gradnjo nove šole. Ta bo stala okrog 15 milijonov evrov, sredstev pa še nimajo zagotovljenih. »Najprej smo imeli v osnutku poračuna predvidenih 500.000 evrov, ker je bila predvidena gradnja štirih modularnih enot, a je šola sprejela stališče, da zgradimo dve in da gre preostali denar za projekt nove šole,« je pojasnil Osolnik. Ko bodo zgradili novo šolo, bodo modularni enoti prestavili k podružnični šoli na Topolu, kjer se število učencev tudi povečuje.

Toda veliko vprašanje je, kdaj se bo to zgodilo, kajti za zdaj ni jasno, kako bodo zbrali denar za gradnjo nove šole. Kot je pojasnil Osolnik, jim že zakonodaja onemogoča, da bi tako veliko investicijo pokrili z zadolževanjem. Nekaj denarja nameravajo nabrati s prodajo zemljišč v obrtnih conah. Preostali možni vir financiranja je razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, okoli katerega pa je precej nejasnosti.

Ministrstvo je obljubilo, da bo letos prvič po letu 2011 na voljo razpis, iz katerega bodo lahko črpali sredstva, a naj bi bil Osnovna šola Preska lahko upala le na nekaj sto tisoč evrov, zato se jim na razpis ne zdi smotrno prijaviti. Ker je vlada odstopila, pa zdaj niti ne vedo, ali bo do razpisa sploh prišlo. »Dokler ne bomo imeli finančne konstrukcije, zagotovo ne bomo začeli graditi,« je dodal Osolnik.