Evropska komisija skladnost izvajanja skupne kmetijske politike EU s predpisi preverja periodično z naknadnimi revizijskimi pregledi in pogosto državam naloži vračilo sredstev. V Sloveniji je tako avgusta 2018 potekala revizija izvajanja neposrednih plačil na površino v Sloveniji v letih od 2015 do 2018.

Pod lupo revizorjev se je znašlo okoli 500 milijonov evrov izplačanih sredstev EU oziroma skoraj 99 odstotkov razpoložljivih sredstev v štiriletnem obdobju, ki jih je vsako leto prejelo približno 56.000 kmetijskih gospodarstev, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Revizija je po njihovih pojasnilih podrobno pregledala vse elemente dodelitve neposrednih plačil na površino in s tem posredno revidirala tudi plačila na površini v okviru razvoja podeželja.

Na ministrstvu zagotavljajo, da je bil pomemben del revidiranih plačil zaprt brez pripomb, komisija pa vendarle predlaga finančni popravek v višini 4,99 milijona evrov, kar predstavlja en odstotek revidiranega skupnega zneska izplačil.

Ta popravek se nanaša predvsem na dodelitev podpor na kmetijah, na katerih je po roku za oddajo letne zbirne vloge prišlo do spremembe nosilca kmetije in so bile podpore izplačane novemu nosilcu.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da Slovenija kmetijo obravnava celovito, zato v skladu z zakonom o kmetijstvu nov nosilec kmetije prevzame od prejšnjega nosilca kmetije pravice in obveznosti. Čeprav Slovenija tako ravna že vrsto let in v dosedanjih revizijah ni bilo pripomb, so revizorji zdaj mnenja, da gre za neskladnost s predpisi EU, razen v primerih smrti.

Ker Slovenija ocenjuje, da nacionalne pravne norme niso v nasprotju s pravom EU, se je ministrstvo odločilo, da bo predložilo zahtevek za spravni postopek, ki je namenjen zbližanju stališč komisije in revidiranih članic EU. Če bo kljub temu postopku izdan sklep o omenjenem finančnem popravku, lahko slovenski organi vložijo tožbo na Sodišče EU, so dodali na ministrstvu.