Kot so danes sporočili iz Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, ki je krovna organizacija Slovencev na avstrijskem Štajerskem, bodo v vrtcu GiP v enoti Grabenstrasse dvojezično skupino vodili po načelu ena oseba en jezik, kar pomeni, da bo določeni vzgojiteljici ali varuhu dodeljen določen jezik. V obeh jezikih bodo tako vzgojiteljice ali vzgojitelji z otroki peli, se igrali, jih tolažili, jim brali in obdelovali določene pedagoške teme.

Starši s stalnim bivališčem na območju mestne občine Gradec lahko svoje otroke k dvojezični skupini prijavijo tukaj.

Po popisu iz leta 2001 je na avstrijskem Štajerskem, vključno z Gradcem, slovenščino kot občevalni jezik navedlo okoli 2200 ljudi, vendar pri tem niso ločevali med pripadniki avtohtone slovenske manjšine in tistimi, ki so se priselili in govorijo slovensko.