Potem ko je sredi decembra s položaja župana po dobrem letu svojega drugega mandata odstopil Radko Luzar, bodo 8. marca v Šentjerneju volili nadomestnega župana. Izbirali bodo med Francem Hudoklinom, ki je občino do Luzarjevega prihoda leta 2014 vodil kar 20 let, in Jožetom Simončičem, direktorjem Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, ki se je za župansko mesto prvič potegoval na zadnjih volitvah.

Hudoklin, trenutno zaposlen na čistilni napravi v Šmalčji vasi, je kandidat Slovenske ljudske stranke. Na zadnjih volitvah je proti Luzarju izgubil v drugem krogu. »K vnovični kandidaturi me je spodbudila nehvaležna situacija, v kateri se je znašla občina Šentjernej zaradi nekaterih političnih preigravanj. Občina v tem trenutku potrebuje župana z dolgoletnimi izkušnjami, ki lahko po izvolitvi takoj poprime za delo in prekine razvojno mrtvilo v občini.«

Oba prepričana, da imata večino

Simončič, ki kandidira na Listi za celostni razvoj, je že več mandatov občinski svetnik, deloval je na področju okolja, infrastrukture, kmetijstva. »Poznam ustroj in način delovanja državnih institucij, širšega javnega sektorja in občin. Imam izkušnje s pripravo in vodenjem projektov, načinom pridobivanja finančnih sredstev iz domačih in evropskih virov,« pojasnjuje. Oba kandidata sta prepričana, da bosta imela v 18-članskem občinskem svetu podporo (vsaj) desetih občinskih svetnikov.

»Imeli smo obdobje začetnih treh mandatov po nastanku občine, ko se je res dobro delalo. Po 15 letih pa začne ta zagon upadati. Zato menim, da bi se moralo vodstvo občine po treh mandatih zamenjati,« dodaja Simončič. Kot pravi, je nekaj slabo premišljenih odločitev občine v preteklosti, med katerimi omenja podelitev koncesije za čiščenje odpadnih voda in najem poslovne stavbe občine, pripeljalo do nezadovoljstva in nezaupanja ljudi ter politične nestabilnosti v občini. Rešitev vidi v novem vodstvu občine, ki ni bilo vpleteno v sporne projekte, ki bo zagotavljalo večino v občinskem svetu in bo vzpostavilo politično stabilnost, zaupanje in dialog.

Most, oskrba starejših, ceste…

Oba izpostavljata nujnost čimprejšnje postavitve mostu v Mršeči vasi, celostno oskrbo starejših, obnovo stadiona, razvoj turizma in kmetijstva, celosten pristop do prostorskega načrtovanja. Hudoklin omenja še ureditev kanalizacije za dvajset vasi, ki je še nimajo, pa stanovanja za mlade, gradnjo varovanih stanovanj in doma starejših, obnovo lokalnih cest. Po njegovem mnenju je nujna gradnja gasilsko reševalnega centra, zaradi širitve industrijskih con bi bila potrebna tudi nova razdelilna transformatorska postaja. Mesto po Hudoklinovem mnenju potrebuje še nov trgovski center, kot eno bistvenih nalog izpostavlja tudi ureditev centra Šentjerneja. Prepričan je, da je občino v svojih mandatih vodil dobro, kar po njegovem kaže tudi dejstvo, da se je število prebivalcev v zadnjem desetletju povečajo s 6800 na 7300.

Tudi po Simončičevem mnenju je treba več vlagati v podeželje in okoliške vasi, ker so investicije tam v zadnjih desetih letih malce zastale. Poleg tega je treba, kot pravi, dodobra prevetriti občinski prostorski načrt. »Cel Šentjernej pa res ne more biti industrijska cona. Kje bomo pa živeli? Kje so narava, kmetijstvo, turizem, kultura?« dodaja. Po njegovem mnenju je treba nadaljevati prizadevanja za odkup koncesije za čiščenje odpadnih voda. Nasprotno je Hudoklin prepričan, da bi to občino pahnilo v hude finančne težave. Zaradi koncesijske pogodbe, ki jo je pred leti podpisal kot župan, se je znašel tudi na sodišču, to pa je pred kratkim razsodilo, da podpis pogodbe ni bil škodljiv za občino.