Vabijo pa tudi k pisanju esejev. Ti naj bodo splošne oziroma literarne narave, saj strokovnih esejev z opombami žirija ne bo upoštevala, ne smejo pa biti krajši od 20.000 in ne daljši od 40.000 znakov s presledki. Avtorji smejo sodelovati z največ tremi prispevki, ki morajo biti poslani ločeno. Šest najboljših prispevkov bodo prav tako objavili v reviji.

Za oba natečaja velja, da naj bodo besedila označena s šifro, v posebni ovojnici pa je treba priložiti podatke avtorja. Finančna nagrada znaša v obeh primerih po 1000 evrov. Kratke zgodbe in eseje pričakujejo na naslovu Sodobnost, Stare Črnuče 2b, Ljubljana, in sicer najkasneje do 10. marca.