Na današnjem zboru zaposlenih so v jeseniškem komunalnem podjetju Jeko, d. o. o., zaradi podpisa dogovora sprejeli sklep o odpovedi stavke. Dogovor s sindikatom podjetja o uskladitvi plačnega sistema v skladu z novim zakonom o minimalni plači in delno odpravo plačnih nesorazmerij sta podpisali lastnici komunalnega podjetja Jeko, občina Jesenice in občina Žirovnica, je sporočil stavkovni odbor podjetja Jeko. Sindikat podjetja sicer deluje pod okriljem Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS).

Stavka ni bila potrebna

Kot so sporočili iz sindikata, bi brez omenjenega dogovora skoraj polovica zaposlenih v podjetju prejemala minimalno plačo, in sicer za različno zahtevna dela. »To bi vodilo v porušenje plačnega sistema v podjetju in bi tudi izrazito negativno vplivalo na motivacijo zaposlenih,« opozarjajo v sindikatu. A ker se jim je uspelo dogovoriti, tudi stavke, načrtovane za danes, niso izvedli.

Jeseniški občinski svet je predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo ter predlog za potrditev cene spominske ploščice pri raztrosu sprejel na zadnji seji občinskega sveta prejšnji teden. »Sprejete cene za omenjene storitve in omrežnino čiščenja voda ter za postavitev spominske ploščice bodo začele veljati s 1. 3. 2020, cene za preostale omrežnine, torej za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode in zbiranje odpadkov, pa s 1. 1. 2021,« pojasnjuje tiskovna predstavnica občine Jesenice Ines Dvoršak.

V podjetju in v sindikatu zadovoljni, občani se jezijo

Znesek na položnicah pri štiričlanskem gospodinjstvu naj bi se po podatkih jeseniške občine povišal za dobrih 10 evrov. Čeprav so mnoge občane povišane cene omenjenih storitev močno razjezile, v sindikatu opozarjajo, da so te kljub podražitvi primerljive s sosednjimi občinami, v katerih ravno tako v tem času spreminjajo cene za storitve gospodarskih javnih služb. »Vrednosti na položnici so odvisne od števila oseb v gospodinjstvu, če govorimo o zbiranju odpadkov, in od količine porabljene pitne vode, ko gre za oskrbo s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,« zatrjujejo v sindikatu.