Seveda morajo biti vsi mrtvi vsekakor spoštljivo pokopani. Tako naj po mojem mnenju umrlim tudi na območju bivšega pokopališča na grajskem griču stoji spomenik, ki naj bo v spomin, pa tudi v opomin: oznanja naj vzrok, zakaj so morali tu pokopani fantje in možje umreti. Za to bi bile primerne prav Rupnikove večkrat javno ponovljene besede, da se ne glede na ceno odločitve domobranci z orožjem pridružujejo silam Nemčije in Hitlerja, ker bo le to lahko Evropi prineslo red in demokracijo.

Na grajskem hribu pokopani ljudje so padli, ker so bili zavedeni v absurden bratomorni boj in so morali sodelovati z okupatorjem skoraj celotne Evrope, ki je z orožjem razkosal tudi Slovenijo in njen velik del že pričel načrtno ponemčevati, sicer pa z masakri, požigi, zapiranjem v koncentracijska taborišča smrti, pošiljanjem v izgnanstvo kaznoval tiste, ki so, kot vsak pokončen narod, zahtevali svojo svobodo.

Jurij Kobe, arhitekt, Ljubljana