Vpis v ljubljanske javne vrtce bo letos potekal od ponedeljka, 2. marca, do ponedeljka, 16. marca, so sporočili iz ljubljanske mestne občine. Starši bodo v tem času lahko otroke vpisali vsak delovni dan v času uradnih ur vrtca, v četrtek, 5. marca, in v četrtek, 12. marca, pa bodo vrata vrtcev odprta do 18. ure.

V tem času morajo vlogo za vpis oddati starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec ali pa je njihov otrok še vedno na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2019/2020, starši, ki so vlogo oddali po 16. marcu 2019 in otrok do zdaj ni bil sprejet v vrtec, in starši otroka, ki že obiskuje vrtec, a ga želijo vključiti v drug javni vrtec na območju občine.

V Ljubljani je 23 javnih vrtcev, v sklopu katerih deluje 785 oddelkov, približno toliko je tudi zasebnih vrtcev. Starši lahko na vlogi za vpis izberejo tri javne vrtce, v katere želijo vključiti svojega otroka. Ob tem lahko izberejo tudi možnost, da otroka vključijo v kateri koli javni vrtec v primeru, da ne bodo dobili prostega mesta v nobenem od treh izbranih vrtcev. Če bodo nato trikrat zapovrstjo odklonili vpis v izbrane vrtce, bo mestna občina otroka uvrstila na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama ne glede na doseženo število točk.

Na občini so lani poudarili, da je prostora v vrtcih za ljubljanske malčke dovolj, na čakalni seznam, kjer čakajo na prosto mesto, pa so običajno uvrščeni predvsem otroci iz drugih občin in tisti, ki jih starši želijo vpisati v točno določen vrtec. Z letošnjim šolskim letom je občina vrtec tudi podražila, in sicer starši za varstvo otrok v katerem od ljubljanskih vrtcev od 1. septembra naprej plačujejo kar 14 odstotkov več. Starši, ki so uvrščeni v drugi dohodkovni razred, morajo denimo za vrtec plačati 44,06 evra, torej dobrih pet evrov več kot pred podražitvijo. Za starše iz petega dohodkovnega razreda, v katerega je uvrščenih največ ljubljanskih otrok, strošek za vrtec znaša 166,32 evra. žir