Kar nekaj slabe volje so v petek povzročile težave, s katerimi so se srečevali uporabniki in zaposleni na upravnih enotah in finančnih uradih. Krive so bile težave z vlogami, povezanimi z delovanjem storitve SIGEN-CA. Ker pa iz ministrstva za javno upravo niso poskrbeli, da bi bili uporabniki obveščeni o težavah, je na enotah prihajalo do nepotrebne slabe volje, saj zaposleni uporabnikom, ki so za težave izvedeli šele ob prihodu na enoto ali urad, niso znali odgovoriti na vprašanja o tem, kdaj bo zagotovljen nemoten potek storitev.

Za pojasnila smo se obrnili na službo za odnose z javnostmi na ministrstvu za javno upravo, kjer pa na vprašanje, zakaj o težavah ljudje niso bili obveščeni, odgovora nismo prejeli.

Glede zapletov, do katerih je prihajalo na enotah in uradih, so pojasnili, da se težave »ne nanašajo na delovanje storitve SIGEN-CA oz. uporabo digitalnih potrdil, so pa vplivale na delovanje prijavne službe na upravnih enotah in finančnih uradih, tako da referenti prijavnih služb postopka sprejema zahtevka niso mogli v celoti zaključiti, a v večini primerov vlagateljem kljub temu ne bo potrebno ponovno obiskati prijavne službe.«

Težava je bila povezana s spremembo konfiguracije sistema za elektronski podpis, ki je zahteval tudi spremembo podpisne komponente, ki je nameščena na delovnih postajah referentov. »Z reševanjem težave smo na MJU pričeli takoj po njeni identifikaciji, odpravljena pa je bila včeraj dopoldne. Takoj po pripravi rešitve je bila o njej obveščena služba za sistemsko podporo, saj je za odpravo napake potrebna namestitev nove podpisne komponente na delovnih postajah referentov,« so še odgovorili. To pomeni, da je služba za sistemsko podporo morala fizično do vseh delovnih postaj na uradih in enotah, kar se sklada tudi s podatki, ki smo jih opazili na terenu, da opoldne v določenih enotah težave še niso bile odpravljene.

»Zavedamo se, da je težava povzročila precej slabe volje, tako pri referentih prijavne službe kot pri uporabnikih, a po drugi strani ni v ničemer ogrozila možnosti elektronskega poslovanja uporabnikov, ki pri svojem delu potrebujejo potrdilo SIGEN-CA, saj je v skladu s pravili delovanja rok za izdajo potrdila 10 dni, ki pa nikakor ne bo ogrožen,« zagotavljajo na ministrstvu.