Še enkrat, in to zadnjič. Sem došlek oziroma prišlek v teh krajih in sem vsak dan soočen s prometno zmešnjavo skupaj z vsemi sotrpini iz Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja. Narejeni so bili poskusi s krožiščem na Škofljici in s priključkom na avtocesto v Šmarju - Sapu ter uvedbo dodatnih semaforjev. Vendar na dan med 6.30 in 8.30 in ustrezno popoldne potrebujete zaradi zastojev (tudi železniška zapornica) kar do ene ure in več, da se prebijete do Ljubljane. In še slabše bo. Nekateri izberejo obvoznico prek Iga (v Pijavi Gorici se zavije levo proti Želimljam in prek Iga pridete do Ljubljane). Vendar so jutranji zastoji tudi na sami ižanki.

Že deset let in več poslušam, da obvoznica mimo Škofljice in Lavrice prek Barja ni mogoča zaradi Barja in Nature 2000 in zaradi ogrožanja habitata metulja barjanskega okarčka. Vendar z našim odnosom do okolja in podnebnih sprememb tudi močvirnatega barja čez deset let ne bo več. Bo samo še suha stepa. V pojasnilo: barjanski okarček živi v Sloveniji še na osmih drugih lokacijah in vrsta bojda celo ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v varstveno kategorijo. Če je na tem območju že zgrajena industrijska cona pri Škofljici, zakaj se enostavno ne zgradi še obvoznica mimo Škofljice in Lavrice do južnega dela avtoceste skoraj v ravni črti? Metulja to ne bo prizadelo, preselil se bo malce na zahod.

In zakaj le povzročamo vznemirjanje lastnikov zemljišč s širjenjem sedanje obstoječe ceste? V času morebitne gradnje bo dostop do Ljubljane verjetno samo s helikopterjem (to je šala!). Verjetno pa bo morala tudi Evropska unija kmalu razmisliti o območjih Nature 2000 in vpeljati Naturo 2050.

Ivan Leban, Smrjene