Šinkovec ima trenutno v lasti 216.535 delnic oz. 74,84-odstotni lastniški delež družbe iz Sevnice, ki se ukvarja s proizvodnjo obutve in čevljarskih kopit. V okviru ponudbe za prevzem želi pridobiti še preostalih 72.785 delnic, ki jih še nima v lasti. Praga uspešnosti prevzemne ponudbe ni določil.

Do lani je bil Šinkovec 50,6-odstotni lastnik družbe, lastniški delež pa je povečal v začetku leta z odkupom 70.000 delnic od Merkurja v stečaju. V skladu s septembra lani sklenjeno pogodbo je od Merkurja pridobil dodatnih 70.000 delnic, za katere je odštel skupaj 79.400 evrov oz. 1,134 evra za delnico. Z delnicami Kopitarne Sevnica se ne trguje na organiziranem trgu.

Med večjimi lastniki kopitarne je po podatkih iz letnega poročila za leto 2018 še nemška družba Brueder Winkle z 12 odstotki delnic. Preostanek je razdeljen med druge družbe, male delničarje, slaba dva odstotka pa ima družba lastnih delnic.

Kopitarna Sevnica je v poslovnem letu 2018 ustvarila 8,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo odstotek manj kot leta 2017. Leto je zaključila s 130.000 evrov čistega dobička, kar je bilo 57 odstotkov manj kot leta 2017. V poročilu je družba zapisala, da je kljub težkim pogojem na trgu ohranila bonitete pri dobaviteljih in kapitalsko ustreznost. Kapital je namreč konec leta 2018 presegel 4,6 milijona evrov, kar je bilo tri odstotke več, kot je znašal ob začetku predlanskega leta.