Ob masifikaciji visokošolskega študija in ob žal prepogostih anomalijah v našem visokem šolstvu bi morali razmisliti o inšpektoratu za visoko šolstvo. Nakvis v Sloveniji ni v vlogi inšpektorata za visoko šolstvo, reakreditacije visokošolskih zavodov pa se opravljajo vsakih pet let. Sicer imamo v okviru MIZŠ Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki poleg drugih šol pokriva tudi višje strokovne šole, izvzeti pa so, zakaj le, vsi visokošolski zavodi. Denimo na Nizozemskem njihov inšpektorat za šolstvo v okviru ministrstva nadzira tudi visoko šolstvo – sam sistem akreditacije, skladnost raznih aktov z zakonom o visokem šolstvu in tudi finančna poslovanja. Njihov inšpektorat vključuje agencijo za kakovost samo v oceno posameznih elementov kakovosti. Inšpektorat lahko izvede začasno preiskavo, če tako narekujejo prejete pobude. Inšpektorat ne obravnava posameznih pritožb, zato so pristojni zavodi sami. Vendar lahko inšpektorat v primeru resnih nezakonitosti sprejme dodatne ukrepe.

Ivan Leban, Smrjene nekdanji direktor Nakvisa