Kandidat za predsednika komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi, ki ga namerava predsednik republike Borut Pahor imenovati za novega predsednika KPK, je predstavil svojo vizijo vodenja komisije, ki jo je strnil v sedmih točkah. Poudarja profesionalizem komisije in zaupanje ljudi vanjo, posledično pa krepitev orientacijske komisije, povezovanje in sodelovanje med različnimi udeleženci ter ustanovami. Prepričan je, da je pomembno obveščati o korupciji in krepiti integriteto.

Verjame, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pripomore k razvoju komisije in izboljša njen ugled v javnosti. To je po njegovih besedah mogoče s krepitvijo informacijske kulture in integriteto same komisije. »Zelo pomembno je, da je v sami komisiji dobro vzdušje, ki je ne nazadnje pogoj za aktivnosti. Če so te aktivnosti na področju krepitve integritete v javnosti sprejete kot dobre, je to tudi pogoj za krepitev ugleda komisije v javnosti in seveda zaupanje javnosti v njeno delo,« meni kandidat, ki verjame v vodenje z zgledom. Manjše število prijav korupcije je po Šumijevem prepričanju eden izmed kazalnikov nezaupanja v komisijo.

Pahor se mora dokončno odločiti

Kot je zapisal v življenjepisu, je od leta 2010 aktiven tudi kot mednarodni strokovnjak v okviru različnih evropskih institucij, kot so Svet Evrope, Skupina držav za boj proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco), Evropska policijska akademija (CEPOL), Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), Center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) ter Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Pahor je Šumija izbral med štirimi kandidati, ki jih je kot primerne ocenila izbirna komisija. Ta je v poročilu o izboru najprimernejših kandidatov zapisala, da je Šumi izredno kompetenten kandidat, z ustreznimi vodstvenimi izkušnjami in izkušnjami na področju dela KPK. Pahor se bo sicer o Šumijevem imenovanju dokončno odločil šele po javni predstavitvi.