Največja negotovost pesti krajane Trate, ki živijo na drugi strani železniškega prehoda, za zdaj še odprtega za avtomobilski promet. Če bodo pristojni vztrajali in nivojski prehod na Trati zaprli za vozila, tako da bodo čezenj smeli le pešci in kolesarji, bodo njihove vsakokratne poti z avtomobilom daljše. Skozi 2,1 kilometra oddaljen podvoz pod železniško progo se bodo dlje vozili na železniško postajo, v središče Škofje Loke, k zdravniku, po nakupih in drugih opravkih. »Takšen ukrep bi po naših ocenah prizadel okoli 250 ljudi,« ocenjuje predsednik KS Trata Blaž Jesenko.

Krajani Trate čakajo razplet

Šlo naj bi za začasen ukrep, dokler ne bo zgrajena zunajnivojska povezava na približno istem mestu, nivojski prehod pa dokončno ukinjen. »Informacij, kakšne so po našem jasno izraženem nasprotovanju zaprtju prehoda za vozila namere pristojnih, nimamo,« pravi Jesenko. Novembra lani so pod peticijo proti takšnemu preoblikovanju prehoda zbrali 185 podpisov, na javnem posvetu pa skupaj s predstavniki občine to pristojnim tudi v živo pojasnili in dodali svoje argumente. Predstavnik gasilcev je denimo poudaril, da gre za bistveno podaljšanje časa dostopnosti na območje, kjer niso samo stanovanjski in gospodarski objekti, ampak tudi proizvodni obrati.

Na direkciji za infrastrukturo so nam pojasnili, da je prehod čez železniško progo na Trati še vedno predviden za preoblikovanje, tako namreč zahtevata odločba in soglasje ministrstva za infrastrukturo. »Po predaji podvoza, ki je že zgrajen, morata občina in SŽ Infrastruktura kot upravljalca cestne in železniške infrastrukture nivojski prehod ukiniti za cestna vozila in ga do zgraditve zunajnivojskega prehoda preurediti in prekategorizirati v nivojski prehod za pešce. SŽ Infrastruktura je nivojski prehod gradbeno že uredila oktobra lani, zdaj se čaka, da Občina Škofja Loka namesti labirint, ki bo dovoljeval prehod samo pešcem in kolesarjem. Nivojski prehod po namestitvi labirinta ostaja zavarovan s polovičnimi zapornicami,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Občina predlaga fizične ovire za tovornjake

»Dokončna ureditev železniškega prehoda ni mogoča, ker Občina Škofja Loka kot upravljalec ceste nasprotuje ureditvi prehoda v skladu z izdano odločbo in soglasjem ministrstva,« dodaja Tea Šavor iz Slovenskih železnic. »Na pobudo družbe SŽ Infrastruktura je bil sklican sestanek s predstavniki občine, saj želimo, da se železniški prehod v najkrajšem možnem času uredi v skladu z odločbo,« je še dodala.

Nestrinjanje Občine Škofja Loka s takšnim »parcialnim« ukrepom ministrstva je po besedah predstavnika občine za odnose z javnostmi Jerneja Tavčarja povezano z neskladnostjo ukrepa s sprejeto celostno prometno strategijo občine, po kateri je železniška postaja Škofja Loka na Trati opredeljena kot pomembno prometno vozlišče in terminalna prestopna točka. »Občina Škofja Loka se zavzema za čimprejšnjo celovito ureditev območja glavne železniške postaje, skupaj z ureditvijo peronov in podhoda tudi za gibalno ovirane, kar bo spodbudilo razvoj trajnostne mobilnosti in zagotovilo večjo varnost na celotnem območju glavne železniške postaje, ki bo s tem služila dejanskim potrebam okolja,« pojasnjuje Tavčar.

Občinske strokovne službe so na terenskem ogledu nivojskega prehoda s predstavnikom SŽ 12. decembra lani ponovno jasno sporočile svoje stališče, da se nivojskega prehoda ne zapre in da je treba najti ustrezno skupno rešitev v sklopu celovite ureditve železniške postaje in prenove gorenjske proge, še opozarja Tavčar. »Na SŽ in ministrstvo za infrastrukturo smo naslovili tudi svoj predlog začasne ureditve nivojskega prehoda tako, da bi bil fizično onemogočen promet tovornih vozil. Tako bi se izognili prekomernemu uničevanju vozne površine na prehodu in hkrati izboljšali prometno varnost,« dodaja, kar pa namer ministrstva glede zaprtja prehoda za vozila, kot gre razbrati iz odgovorov direkcije, ni spremenilo.