Kot je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar, občina v letošnjem proračunu zagotavlja sredstva za izvedbo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in za odkupe zemljišč za obvoznico. "Še prej moramo počakati na sprejem podrobnega prostorskega načrta, ki je v fazi pridobivanja drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Potem bomo lahko na občinskem svetu v drugem branju sprejeli načrt," je pojasnil župan.

Ker je predvidena priključitev obvoznice na regionalno cesto Lesce - Jesenice v obliki krožišča, je po postopku Direkcije RS za infrastrukturo potrebna recenzija projekta. "To je običajen postopek pri umeščanju tovrstnih rešitev v prometni sistem," je zagotovil Pogačar, ki računa, da bo nato kljub nasprotovanju manjšega dela občinskih svetnikov podrobni prostorski načrt sprejet.

Med svetniki, ki načrtovani gradnji obvoznice nasprotujejo, je Mojca Vene z Liste za vasi pod Stolom, ki je bila tudi Pogačarjeva protikandidatka na zadnjih županskih volitvah. Prepričana je, da bi obvoznica močno zaznamovala sam prostor in spremenila krajino. Kot je ocenila, je bila izbrana najslabša možna varianta obvozne ceste.