Društvo je v predlogu za poskus mirne rešitve spora državi predlagalo izplačilo 54 milijonov evrov odškodnine za po njihovih izračunih 18.000 invalidov na vozičkih in slepih oz. slabovidnih v Sloveniji, ki zaradi neprilagojenosti volišč v preteklosti niso mogli glasovati na volitvah ali referendumih.

Izpostavili so, da so dejansko skoraj vsa volišča v Sloveniji za invalide nedostopna z vidikov ustreznosti naklona in širine klančine, oznak, povečanega tiska, odstranitve ovir, stolov, ustreznosti višine mize, kabine ali volilne skrinjice in podobno.