Čeprav se morda lahko strinjamo, da je Greto Thunberg marsikdo res izkoristil za uveljavitev svojih interesov, pa njena »zgodba« le ni tako preprosta.

Ko je avgusta 2018 takrat petnajstletna Greta začela z šolskim štrajkom za podnebje, je bila povsem sama. Nikjer ni bilo medijev, ne politike, ne »zelenih« kapitalistov, nikogar. A dekle se ni pojavilo v vakuumu, podnebno gibanje je bilo takrat že močno. Greta je s svojim dejanjem predvsem pokazala nov način podnebnega boja, še zlasti med mladimi.

Vendar je treba razumeti še nekaj drugega. Današnja podnebna, politična, ekonomska ali družbena gibanja se v marsičem razlikujejo od preteklih. So decentralizirana tako v voditeljskem kot v informacijskem smislu. Z razvojem interneta, družbenih omrežij in pametnih telefonov se je njihovo delovanje v temeljih spremenilo. Gre za gibanja, ki nimajo več hierarhične organizacijske strukture, nimajo strankarske ali sindikalne podpore, nimajo enega voditelja. Ta »novodobna« gibanja združujejo zelo različne skupine, organizacije in posameznike, ki pa jih povezuje jasen skupen cilj. In takšna gibanja so za politiko in kapital najbolj nevarna, zato pravzaprav želita ustvariti voditelja, »obraz gibanja«, in ga kot posameznika izpostaviti ter, če je le mogoče, tudi ponižati, osramotiti in končno poraziti.

Bolj prav je torej, če rečemo, da so Greto mediji in politično-kapitalski interesi v ozadju izkoristili. Do nje se obnašajo, kot da je »glavni obraz gibanja mladih ljudi za odločno podnebno akcijo«, kakor trdi g. Vuksanović. V resnici se mediji z Greto ukvarjajo zato, da bi vso pozornost podnebnega gibanja zreducirali na eno osebo, na njeno medicinsko diagnozo, na njene besede in čustvene nastope.

S tem pa skušajo zmanjšati pomen globalnega podnebnega gibanja. Podnebno gibanje je globalno! To je bistvenega pomena. Kaj pa če se pojavi globalno gibanje proti revščini, proti politični korupciji, globalno gibanje za družbeno pravičnost in tako naprej? Si predstavljate, da pride do splošnega globalnega štrajka vseh skupin prebivalstva po vzoru »šolskih štrajkov za podnebje«? Politiko in kapital je na smrt strah te »moči ljudstva«, a tudi »globalno ljudstvo« se (še) ne zaveda svoje silne moči.

Ime česa je torej Greta Thunberg? Ime in priimek švedskega dekleta, ki je del globalnega podnebnega gibanja, ki zahteva odločno podnebno akcijo, le-ta pa ni mogoča brez družbene in ekonomske pravičnosti. Politiki in lastniki kapitala vedo, da bodo zelo glasne in vztrajne zahteve obsežnih gibanj prej ko slej pripeljale do temeljitih družbenih, političnih in ekonomskih sprememb. Zato je Greta »problem« za medije, politiko in kapital. Zato jo skušajo ponižati, tako kot g. Vuksanović v članku »Ime česa je Greta Thunberg?«. Ne vemo pa, »V čigavem imenu?« to počne.

A podnebnega gibanja pač ni mogoče zaustaviti. Kot tudi ni mogoče ustaviti gibanj za ekonomsko in politično pravičnost. Nenazadnje gre za eno in isto gibanje.

ROK KRALJ, Kamnik