Prihodki so bili za okoli 136 milijonov evrov oz. za 1,4 odstotka višji kot v letu 2018 in pomenijo 97,9-odstotno realizacijo načrtovanih v rebalansu proračuna za leto 2019.

"Umirjena rast prihodkov v letu 2019, v primerjavi z rastjo prihodkov v 2018, je med drugim posledica negativne medletne rasti nedavčnih prihodkov in nižjih prejetih sredstev iz EU, predvsem na račun dveh enkratnih prilivov v proračun v letu 2018: več kot 270 milijonov evrov dividend NLB in več kot 207 milijonov evrov povračila zadržanih EU sredstev iz naslova pretekle finančne perspektive 2007-2013," so pojasnili na ministrstvu.

Na relativno nižjo rast prihodkov v letu 2019 je vplivala tudi sprememba davčne zakonodaje pri obdavčitvi regresa

Poleg tega je na relativno nižjo rast prihodkov v letu 2019 med drugim vplivala tudi sprememba davčne zakonodaje pri obdavčitvi regresa.

Odhodki državnega proračuna so bili glede na leto 2018 višji za 448 milijonov evrov oz. 4,7 odstotka. "Tolikšna rast odhodkov je povezana predvsem s spremembami na trgu dela: sprejet dogovor o zvišanju plač in napredovanj, nadaljnja rast zaposlenosti ter ukrepi v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom," pravi ministrstvo.

Presežek je je bil nižji kot predlani, ko je znašal 537 milijonov evrov oz. 1,1 odstotka BDP in je bil predvsem posledica omenjenih dveh enkratnih dogodkov: priliva iz naslova dividende NLB in povračila zadržanih EU sredstev iz naslova pretekle finančne perspektive 2007-2013. "Ob izključitvi obeh enkratnih dogodkov je razlika v proračunskem presežku letos v primerjavi z lani bistveno manjša," navaja ministrstvo.