Zelo nizka fluktuacija zaposlenih, pod enim odstotkom na leto, in povečanje prodaje za 15 odstotkov v lanskem letu, na 17,5 milijona evrov, sta le dva izmed mnogih pokazateljev spoštovanja raznolikosti in talenta, pravi direktor podjetja Mikro+Polo Marko Podgornik in dodaja: »Vse zaposlene opredeljujemo kot talente, ne glede na njihova leta, spol ali izobrazbo. Naloga vodij je, da poiščejo takšno delo oziroma delovno mesto, na katerem bo vsak zaposleni lahko dal od sebe kar največ ter kar najbolj izkoristil svoje talente in potenciale.«

Strpnost do vseh oblik različnosti

V mariborskem podjetju, ki je največji slovenski dobavitelj laboratorijskega pribora, opreme in kemikalij, je zaposlenih 113 ljudi. »Prav tako sprejemamo različne nacionalnosti. Pri nas delajo Američan, Francozinja, Avstrijec, v Sarajevu zaposlujemo 7 Bosank in Bosancev, odprti smo tudi za druge kulture. Brošuro Naša kemija smo izdali v slovenščini, pripravljamo pa še bosansko in angleško različico. Strpnost do vseh oblik različnosti je ena od naših vrednot, med drugim smo tudi lezbijkam, gejem, biseksualnim in transspolnim osebam prijazno podjetje. Ranljive skupine trenutno vključujemo tako, da dolgoročno sodelujemo s storitvenim in invalidskim podjetjem Ozara. Njihovi zaposleni čistijo naše prostore, jih pleskajo in belijo, pa tudi urejajo okolico,« je pojasnil Podgornik, ki sam, kot pravi, druge poti kot spoštovanje drugačnosti niti ne pozna.

Tako kot v vsakem podjetju se tudi v družbi Mikro+Polo soočajo z izzivom staranja in multigeneracijskega delovanja. Ni še tako daleč čas, ko so bili vsi potencialni zaposleni nad 35 let prestari, ko so mlade ženske v Sloveniji dobivale ob zaposlitvi v podpis celo bianko odpovedi, če bi denimo zanosile. Brezposelni nad 50 let, še posebej ženske, pa zelo težko dobijo zaposlitev. Država že nekaj let z različnimi projekti, kot so Štartaj kariero, ASI, Zaposli.me, nagradami, sofinanciranjem zaposlitev predvsem mladih in dolgotrajno brezposelnih in razvojem kompetenc brezposelnih spodbuja delodajalce, da prepoznajo potencial v vseh možnih kandidatih. »Generalno pa naše podjetje za to, da upoštevamo raznolikost, posebnih spodbud ne potrebuje. Pred dvema letoma smo zaposlili sodelavko, ki je bila takrat stara skoraj 57 let – in te odločitve nisem še niti enkrat obžaloval. Veseli me tudi, da so pri nas dobro sprejeti ljudje z različnimi spolnimi usmeritvami. Vem, da ni povsod tako, in iz lastnih izkušenj vem, kako osvobajajoče je, če se ti ni treba skrivati. Zavedam pa se, da je za takšne stvari potreben čas. Delodajalci pač vedno gledamo na korist podjetja – če se nam neka stvar splača, ji bomo bolj naklonjeni, kot če se ne. Tako da upam, da bo država še naprej ponujala priložnosti, kot jih zdaj,« pove Podgornik in doda, da bi morala država dopuščati lažje odpuščanje sodelavcev, s katerimi delodajalec ni zadovoljen. Ne razume stališča sindikatov, ki se borijo proti enostavnemu odpuščanju sodelavcev. Praksa namreč kaže, da so najbolj gospodarsko razvite, torej z najvišjim bruto domačim proizvodom, tiste države, kjer je to omogočeno.

Zlata nit in starejšim prijazno podjetje

»Za nami je leto in pol intenzivnega vlaganja v znanja in veščine zaposlenih v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Asi. Omogočamo prilagoditev dela starejšim, pa tudi drugim zaposlenim – skrajšan delovni čas, delo od doma, delo na daljavo. Tistim, ki želijo delo podaljšati tudi po nastopu pogojev za upokojitev, to omogočimo, za poln ali skrajšan delovni čas. Spodbujamo rekreativne aktivnosti. V letošnjem letu bo to najbolj izpostavljena tema v okviru razvoja delovnega okolja, saj smo se vključili tudi v projekt Polet,« je načrte razgrnil Podgornik. Podjetje je bilo lani v okviru projekta Zlata nit tudi prejemnik posebnega priznanja v natečaju Starejšim prijazno podjetje. Zaposleni so najbolje ocenili projekte, kot so prilagodljiv delovni čas in možnost dela od doma ter zasebnih opravkov med delovnim časom, brezplačne tople obroke in neomejen dopust. Seveda neomejen dopust ne pomeni, da lahko zaposleni ostane doma več mesecev. Ta je namreč organiziran tako, da ko je en sodelavec na dopustu, ga drugi nadomešča in obrnjeno. Torej je pravzaprav stvar dogovora med sodelavci. Podobno velja tudi za opravke med delovnim časom. Pri tem gre za nujne zasebne opravke, ki jih delavec ne more opraviti v svojem prostem času.

Treba je ločiti med zadovoljstvom in zavzetostjo

Rast prihodkov in število zaposlenih imata v podjetju trend navzgor. Zadovoljstvo na delovnem mestu očitno pomeni tudi uspeh podjetja. »Zagotovo. Pri čemer je treba ločiti med zadovoljstvom in zavzetostjo. Tudi zadovoljni ljudje so lahko – sicer zelo srečni – nizko produktivni. Zagovarjamo načelo, da je treba najprej nekaj vložiti, preden lahko kaj dobiš. In da je treba kot zaposleni v podjetju dobro opraviti delo, predanost, gospodarnost, ter sodelovanje pa morajo biti vrednote vsakega od nas, če želimo plačo in ugodnosti. Če se torej podjetje potrudi in omogoči zaposlenim dobre delovne pogoje in druge ugodnosti, kot so zabave, izleti, je prav, da se zaposleni zavedajo, da so za te bonitete osnova dobro delo in rezultati. Veliko ugodnosti pravzaprav pomeni prenos odgovornosti na zaposlene, saj mora biti delo opravljeno tudi v času, ko so, denimo, na dopustu. Za to poskrbimo s sistemom nadomeščanj,« je prepričan Podgornik. Vsako leto izbirajo najboljše zaposlene po oddelkih – izbrani prejmejo plaketo odličnosti. Vodje nominirajo dva do tri kandidate oziroma kandidatke in utemeljijo svoje predloge, zaposleni z oddelka pa izberejo najboljšega ali najboljšo. Podlaga za te nagrade je pretežno dobro delo in nadpovprečni rezultati. Poleg tega izbirajo tudi najmikropolovca – tistega zaposlenega, ki je v zadnjem letu najbolje izražal kulturo in vrednote podjetja. Kandidate nominirajo zaposleni, ki potem glasujejo med tistimi, ki so prejeli največ nominacij.

Zadnja leta tudi intenzivno usposabljajo vodje, med drugim tudi za ustrezno komuniciranje in delovanje kot vzor na področju raznolikosti, imajo veliko usposabljanj, tudi internih, usmerjenih v sodelovanje med oddelki in v osebni razvoj zaposlenih, prav tako so vpeljali sistem mentorstva za nove zaposlene.