V mislih smo z vsemi, ki so prispevali k temu, da je Evropska unija danes takšna, kakršno poznamo. Z vsemi, ki jih skrbi njihova prihodnost ali ki so razočarani nad izstopom Združenega kraljestva iz EU. S tistimi britanskimi člani naših institucij, ki so sodelovali pri oblikovanju politik, ki so izboljšale življenje milijonom Evropejcev in Evropejk. Z mislimi smo pri Združenem kraljestvu in njegovih ljudeh, njihovi ustvarjalnosti, iznajdljivosti ter pri njihovi kulturi in tradicijah, ki so bile ves ta čas nepogrešljiv del mozaika naše skupne Unije.

To so občutki, ki odražajo našo naklonjenost Združenemu kraljestvu, ki daleč presega zgolj sočlanstvo v naši Uniji. Od vsega začetka smo obžalovali odločitev Združenega kraljestva, da zapusti Unijo, čeprav smo jo v celoti spoštovali. Doseženi dogovor je pravičen do obeh strani in zagotavlja, da bodo milijoni državljanov in državljank EU in Združenega kraljestva še naprej uživali pravice tam, kjer so si ustvarili dom.

Hkrati pa moramo zreti tudi v prihodnost in zgraditi novo partnerstvo med trajnimi prijatelji. Naše tri institucije bodo skupaj storile vse, kar je v njihovi moči, da bi bilo to partnerstvo uspešno. Pripravljeni smo na ambiciozne poteze.

Kako tesno bo to partnerstvo, je odvisno od odločitev, ki jih je še treba sprejeti. Vsaka izbira ima namreč svoje posledice. Brez prostega gibanja ljudi ni prostega pretoka kapitala, blaga in storitev. Brez enakih konkurenčnih pogojev na področjih okolja, dela, obdavčenja in državnih pomoči ni mogoče imeti najkakovostnejšega dostopa do enotnega trga. Brez članstva ni mogoče obdržati članskih ugodnosti.

V naslednjih tednih, mesecih in letih bomo morali zrahljati nekatere niti, ki sta jih EU in Združeno kraljestvo v svojih odnosih spletla v petih desetletjih. Pri tem si bomo morali krepko prizadevati, da bomo novo pot naprej tlakovali kot zavezniki, partnerji in prijatelji.

Združeno kraljestvo sicer ne bo več država članica EU, bo pa še naprej del Evrope. Skupne geografske, zgodovinske in druge vezi na tako številnih področjih nas neizogibno povezujejo kot naravne zaveznike. Še naprej bomo s skupnimi cilji in interesi sodelovali na področju zunanjih zadev, varnosti in obrambe. Vendar bomo to počeli drugače kot doslej.

Naloge, ki je pred nami, ne jemljemo zlahka, smo pa prepričani, da lahko z dobro voljo in odločnostjo oblikujemo trajno, pozitivno in pomembno partnerstvo.

Jutri se bo Evropa prebudila v novo jutro.

V zadnjih letih smo se zbližali kot narodi, kot institucije, pa tudi kot ljudje. Spoznali smo, da je Evropska unija več kot le trg ali gospodarska sila, da je splet vrednot, ki si jih delimo in jih zagovarjamo. Spoznali smo, koliko močnejši smo združeni.

Zato bodo države članice Evropske unije še naprej združene gradile skupno prihodnost. V času tekmovanja med velikimi silami in burnih geopolitičnih razmer je velikost pomemben dejavnik. Nobena država ne more sama zajeziti vala podnebnih sprememb, najti rešitev za digitalno prihodnost ali preglasiti vse bolj bučne neubranosti sveta.

Skupaj pa Evropska unija to zmore.

Zmore, ker imamo največji svetovni notranji trg. Zmore, ker smo najpomembnejši trgovinski partner  80  državam. Zmore, ker smo Unija živahnih demokracij. Zmore, saj so naši narodi odločeni spodbujati evropske interese in vrednote na svetovnem prizorišču. In zmore, ker bodo države članice  EU uporabile svojo znatno in združeno gospodarsko moč v razpravah z zavezniki in partnerji, kot so Združene države, Afrika, Kitajska ali Indija.

Vse to nam daje nov občutek skupnega cilja. Imamo skupno vizijo o tem, na kakšno pot se želimo podati, in odločni smo ambiciozno obravnavati ključna vprašanja našega časa. Kot je zastavljeno v evropskem zelenem dogovoru, želimo do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina ter pri tem ustvariti nova delovna mesta in nove priložnosti. Želimo prevzeti vodilno vlogo pri naslednji generaciji digitalnih tehnologij in želimo pravičen prehod, da bomo lahko podprli tiste, ki bodo te spremembe najbolj občutili.

Menimo, da je tega sposobna samo Evropska unija. In vemo, da nam lahko uspe samo skupaj, nam ljudem, narodom in institucijam. Kot predsednica in predsednika treh institucij smo odločeni prispevati svoj delež.

In že ob jutrišnji zori bo to delo steklo naprej.

Ursula von der Leyen je predsednica evropske komisije.David Maria Sassoli je predsednik evropskega parlamenta.Charles Michel je predsednik evropskega sveta.