Predvidoma letošnjega marca bo družba Bellevue Living začela graditi istoimensko stanovanjsko sosesko ob Celovški cesti. Soseska se bo nahajala na območju nekdanjih skladiščnih prostorov Unionske pivovarne. Kot je pojasnil direktor družbe Jascha Popović, bodo v pritličju stavbe trgovine in poslovni prostori za vsakodnevne potrebe, nad pritličjem bo vzdolž Frankopanske ulice 10 terasnih hiš in v dveh 16-nadstropnih stolpnicah še 60 stanovanj. Na strehi pritličnega dela stavbe pa je predvidena ureditev zelenih površin z otroškim igriščem.

Kot je pojasnila prodajna svetovalka pri projektu Bellevue Living Špela Miklavčič, bodo kupcem ponujali individualno oblikovana stanovanja različnih tipov. Najmanjša 2-sobna stanovanja bodo merila do 50 kvadratnih metrov in bodo stala od 207.000 evrov naprej. Cena 2,5- in 3-sobnih stanovanj bo od 244.000 evrov naprej, velikih 4-sobnih pa od 386.000 evrov naprej. Poleg teh bodo na prodaj terasne hiše in penthousi v dveh nadstropjih. Spletna stran projekta razkriva, da bodo terasne hiše naprodaj po ceni od 686.800 evrov, za penthouse pa je predvidena cena po dogovoru. V povprečju bo cena kvadratnega metra v soseski Bellevue Living stala 4000 evrov, je dejal Popović. V dveh kletnih etažah bo za stanovalce in obiskovalce namenjenih 275 parkirnih mest. Dovoz v parkirno hišo bo urejen s Frankopanske ulice.

»Upamo, da bomo z gradnjo lahko začeli marca letos. Za dokončanje potrebujemo približno 18 mesecev, kar pomeni, da bi se konec leta 2021 kupci lahko že vselili,« je okvirno časovnico projekta navedel direktor Popović.

V Šiški še drugi projekti

Poleg projekta Bellevue Living je v Šiški načrtovanih še kup drugih gradbenih projektov. Če od Frankopanske ulice nadaljujemo pot po Celovški cesti proti obvoznici, kaj kmalu naletimo na novo gradbišče. In sicer južno od Ulice Milana Majcna za gostilno Casa del Papa in slaščičarno Mihalek je že sedaj povsem izpraznjeno in ograjeno zazidljivo zemljišče, na katerem je predvidena gradnja poslovno-stanovanjske soseske z okoli 150 stanovanji. Lastnik zemljišča je družba S-Ream v lasti Nove Ljubljanske banke. Toda gradnja na tem zemljišču ne bo mogoča še kmalu, saj bo občina morala najprej sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, ki bo bolj natančno opredelili, kakšna gradnja je tu dovoljena.

Za območje severno od Ulice Milana Majcna in južno od Gasilske ulice je občina že potrdila podrobni prostorski načrt, ki dovoljuje gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe s 78 običajnimi stanovanji ali največ 120 oskrbovanimi stanovanji. Zemljišče je v lasti družbe ABA Plus. Še nekoliko naprej proti obvoznico ob Celovški cesti na izgradnjo čaka še en stanovanjsko-poslovni projekt, in sicer na območju tržnice Šiška, kjer je lastnica zemljišč družba Arbitum. Tudi tam mora občina najprej potrditi podrobni prostorski načrt, vendar idejne zasnove kažejo, da bi tam lahko investitorji zgradili do 300 stanovanj in hotel.

Projekt izgradnje dveh stanovanjskih stolpnic med Celovško cesto in Celovškimi dvori s predvidoma 220 stanovanji je trenutno v zaključni fazi upravnih postopkov, je povedala vodja projektov v družbi Rastoder Anđela Nikolić. Družba Rastoder v lasti poslovneža Izeta Rastoderja je namreč soinvestitorica v ta projekt. V fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pa je tudi projekt izgradnje štirih večstanovanjskih stolpičev (Šiška rezidence) na območju med Rakuševo ulico in Cesto Ljubljanske brigade v lasti slovaške družbe za razvoj nepremičninskih projektov Corwin.