Centri za socialno delo so imeli prejšnji in v začetku tega tedna težave pri izdajanju odločb zaradi tehničnih težav z virom, ki je povezan s podatki finančne uprave, in težav na skupni informacijsko komunikacijski infrastrukturi, na kateri je nameščen informacijski sistem CSD (IS CSD). Pri delu s tem sistemom so se zato občasno pojavljale motnje, v začetku tedna pa tudi ni delovala povezava med sistemoma IS CSD in Krpan, kar je strokovnim delavcem na centrih povzročalo težave pri izdajanju odločb.

Datumi za redna izplačila pa ostajajo nespremenjeni. Tako bo redno izplačilo denarne socialne pomoči 4. februarja, otroškega dodatka pa 13. februarja.