Zavarovancu, ki že prejema 20 odstotkov starostne pokojnine, po novem pripada 40 odstotkov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo do izdaje odločbe, s katero bo zavarovancem znesek 40 odstotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, izvedel začasni izračun akontacije tega zneska na podlagi že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine tako, da bo za december lani nakazani znesek povečal za dvakrat. Upravičencem bodo v začetku februarja posredovali tudi obvestilo o nakazilu akontacije. Po izdaji odločbe se bo akontacija poračunala z novo odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne pokojnine, so sporočili iz Zpiza.

Zavarovancu, ki že prejema 20 odstotkov starostne pokojnine, po novem pripada 40 odstotkov, in sicer od 1. januarja do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najdlje tri leta. Zavod bo po uradni dolžnosti z odločbo odločil o upravičenosti do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine v šestih mesecih od uveljavitve zadnje novele.

Redna februarska uskladitev pokojnin bo izvedena v višini nad tremi odstotki

V Zpizu so spomnili tudi na to, da bo redna februarska uskladitev pokojnin izvedena v višini nad tremi odstotki. Svet zavoda bo o tem odločal na seji 18. februarja, potem ko bo državni statistični urad že objavil podatek o povprečni mesečni bruto plači, izplačani lani. Usklajeni zneski bodo izplačani konec februarja skupaj s poračunom za januar.

Redna uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin, so še navedli v Zpizu.

Izredna uskladitev pa bo v skladu z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin izvedena konec leta, in sicer za vse upokojence enako v višini 6,50 evra. Državni svet je medtem že vložil v zakonodajni postopek predlog spremembe zakona, po katerem bi se izredna uskladitev izvedla v odstotkih, ne pa v nominalnem znesku. Z njim se strinja tudi vlada.