A večina ključnih sprememb, ki omogočajo, da se vidne spremembe sploh zgodijo, je počasnih in neatraktivnih. Večina infrastrukture, na primer vodovodni in kanalizacijski sistemi, se širi in nadgrajuje postopoma in največkrat precej skrito. Načrtovanje in gradnja infrastrukturnih sistemov, ali pa na primer mreže šol in vrtcev, se ne dogaja v štiriletnih ciklih, pač pa zahteva razmišljanje o več desetletjih.

Tudi mnoge druge globoke spremembe se ne morejo zgoditi čez noč. Ko občudujemo Dunaj, kjer je 45 odstotkov vseh stanovanj v mestu na voljo za neprofitni najem in ima okoli 80 odstotkov prebivalstva dostop do subvencioniranih stanovanj, je treba v isti sapi dodati, da je to rezultat stotih let neprekinjene stanovanjske politike.

A tudi v Ljubljani lahko nekaterim programom sledimo že več desetletij. Občinski stanovanjski sklad na primer kljub neugodnim okoliščinam na ravni države že 28 let sistematično razvija nove projekte. Čeprav še ni kos rastočim potrebam po javnih najemnih stanovanjih, je eden najaktivnejših javnih stanovanjskih skladov v nekdanji vzhodni Evropi, pa tudi bolj izkušen in dolgoročno razmišljujoč vlagatelj od katerega koli zasebnika pri nas.

Še daljši staž ima program prenove stavb Ljubljana – moje mesto, katerega začetki segajo v čas Jugoslavije. Od 1989 do danes je bilo v širšem mestnem središču prenovljenih okoli 500 stavb, večinoma stavbne dediščine. Z razmeroma skromnimi javnimi sredstvi je z vključevanjem lastnikov v prenovo in s koordinacijo s prenovami javnih prostorov bistveno prispeval k revitalizaciji mestnega jedra in posledično k današnji privlačnosti mesta.

Čeprav drži, da je tudi sposobnost hitrega odzivanja pomembna, pa mestne uprave ne morejo delovati drugače kot dolgoročno, saj se temeljne lastnosti mest spreminjajo le zelo počasi. In ko naslednjič odprete pipo, iz katere priteče pitna voda, ali ko se ozrete na katero od prenovljenih pročelij v središču Ljubljane, lahko pomislite na to, da sta pred več desetletji javnosti neznan uradnik ali uradnica dobro opravila svoje delo. Onadva sta vaša junaka, ne Elon Musk ali Meghan Markle.