Lani se je na povabilo odzvalo 1360 ljudi in verjamejo, da bo zanimanje tudi letos podobno. »Morda celo nekoliko večje, saj vsako leto število ljudi narašča,« je povedal Tilen Basle, vodja projekta pri DOPPS, in dodal: »V akcijo je vključena vsa Slovenija, največ podatkov pa dobimo iz Ljubljane, Primorske in Štajerske.«

Štetje do konca tedna

Štetje ptic, ki se je začelo v začetku tega tedna, bodo zaključili v nedeljo, 2. februarja, k projektu pa ste vabljeni vsi. »Po navadi dobimo največ podatkov iz vrtcev in šol, vedno več pa je mladih družin, ki ptice opazujejo in štejejo med sprehodi,« pove sogovornik. Ptice lahko opazujete povsod, v okolici doma ali šole in ob ptičji krmilnici. »Ta čas smo za štetje in opazovanje izbrali tudi zato, ker imajo ljudje več časa, da lahko spremljajo živžav ob krmilnicah,« pove Basle, ki priporoča obisk njihove spletne strani, kjer si lahko pomagate s plakatom in letakom z natančnim opisom živali. »Priporočamo še uporabo kakšnega priročnika, beležke in daljnogleda, vendar bo šlo tudi brez tega. Vse je odvisno od tega, kako se na sodelovanje pripravite.« Svoja opazovanja lahko v društvo pošljete vse do konca februarja, ko bo sledila temeljita obdelava podatkov.

Že deset let največ vrabcev

Po podatkih, ki jih društvo spremlja že več kot deset let, je bil tudi lani na prvem mestu domači vrabec, ki z naskokom prevladuje zadnje desetletje. Sledijo mu domači golob, siva vrana in poljski vrabec. Omenjene vrste po številnosti predstavljajo skoraj polovico (49 odstotkov) vseh opazovanih ptic.

Kot so povedali v društvu, imajo vse štiri vrste ptic nekaj skupnih lastnosti: raznoliko prehrano, skupinsko vedenje, gnezdenje na umetnih strukturah in zaupanje ljudem. »Z eno besedo bi jih lahko poimenovali generalisti, saj imajo zelo raznoliko prehrano in se znajo hitro prilagoditi novim razmeram. Zato ni nič nenavadnega, do so ravno te vrste najštevilnejše v naših mestih in naseljih,« pove sogovornik. Skupaj so v okviru akcije Ptice okoli nas v letu 2019 našteli 17.132 ptic, ki so pripadale 71 vrstam.

Ptice čistijo umazanijo

Štetje ptic ne služi zgolj za obdelovanje statističnih podatkov, ampak želijo s projektom tudi izobraževati, razbijati tabuje. Kot ocenjujejo člani društva, so vrabci, golobi in vrane pogosto obravnavani kot mestna nadloga in tako jim zagotovo delamo krivico. »Najprej se moramo vprašati, zakaj so sploh tukaj. Po večini zaradi ugodnejše mikroklime in ustreznih umetnih gnezdišč, v največji meri pa zaradi obilice hrane, ki jo ljudje puščamo za seboj kot smeti. Če pogledamo z drugega zornega kota, vidimo, da nam te ptice v bistvu pomagajo in za nami čistijo umazanijo,« so povedali v društvu in svetovali: »Ne preganjajmo ptic, raje poskrbimo, da hrana ne bo odpadek.«