Rupnik je zaprisegel, da se bo boril, da se na območju, kjer živijo Slovenci, vzpostavi nacistična, nemška država (to je naredil eno leto po tem, ko so to ladjo, ki se je že potapljala, »zapustili« fašisti in ko jih je kralj pozval, naj ne sodelujejo s to oblastjo). Naše sodišče je, 75 let po teh dogodkih, z razveljavitvijo obsodbe Rupniku sporočilo, da tisti, ki zagovarja oblast drugega naroda in sodeluje z njo, pa naj ima ta narod še tako nore in genocidne ideje, na območju Slovenije ne počne nič, kar bi bilo predmet kaznivega dejanja za slovensko pravosodje?

Vsaka država deluje s pomočjo svojih organov, ministrstev, pravosodja ipd., ki s svojim delom zagotavljajo, da država oziroma družba, (ki je organizirana v obliki države) deluje oziroma jo branijo, če so ogroženi interesi te družbe oziroma države. Če je država samostojna, njeni organi, ministrstva in njeni uslužbenci delajo v njeno korist. Če nekdo ne bo plačal davka, ki je potreben za funkcioniranje države in plačilo njenih uslužbencev, bo pravosodje te države poskrbelo za kazen. V primeru okupacije slovenskega naroda in nepriznanja pravice do obstoja Slovencev s strani okupatorja pa pravosodje meni, da to ni predmet pravosodja slovenske države, ker, očitno, slovensko državo razume oziroma jo dela za zgodovinsko. (Država, ki jo upravlja tuja oblast, pač ni več slovenska.)

Skratka, naše pravosodje Slovence, ki ne plačujejo davkov, kaznuje, dejanja tistih, ki ubijajo Slovence, ker se ti niso pripravljeni odpovedati slovenstvu in priznati oblast okupatorja, pa pravosodje ne ocenjuje kot kazniva dejanja.

Vsekakor uslužbencev s tako »elastičnim« pravnim razmišljanjem, ki ne delajo v korist države, ki jih plačuje (delajo pa v korist posameznih domačih in tujih državljanov in v škodo lastne države), zagotovo ne bi zaposlili neki drugi zmagovalci, tudi če bi se izrekli za Neslovence. Pravzaprav nobena država jih ne bi zaposlila, ker vsaka država plačuje le tiste, ki za njo delajo – le Slovenci smo očitno pri tem izjema. Ali bo čudno, če bomo enkrat spet brez države (tudi če bo v uradnem nazivu države ostala beseda »slovenska« – ker jo bodo financirali Slovenci s svojimi davki)?

Majda Koren, Ljubljana