Kot je pred nekaj tedni napovedal minister za okolje Simon Zajc, program porabe sredstev pokriva štiriletno obdobje. V tem obdobju je predvidenih 350 milijonov evrov razpoložljivih sredstev.

Ministrstvo za letos predlagalo porabo v višini 107 milijonov evrov

Ministrstvo je za letos predlagalo porabo v višini 107 milijonov evrov, prihodnje leto dobrih 109 milijonov evrov in v letih zatem nekaj več kot 69 oz. 64 milijonov evrov. Prilivi so medtem ocenjeni na 70 milijonov evrov letos, 60 milijonov v 2021 ter po 55 milijonov v letih 2022 in 2023. Preostala sredstva naj bi se prenesla iz prejšnjih let.

Podnebni sklad bo financiral načrtovano nadgradnjo gorenjske železniške proge in nakup električnih koles

Zajc je že napovedal, da bo podnebni sklad financiral načrtovano nadgradnjo gorenjske železniške proge. Za izgradnjo železniških prog je sicer v letošnjem letu predvidenih 10 milijonov evrov, za spodbujanje železniškega tovornega prometa pet milijonov, za prehod na energetsko učinkovit javni železniški potniški promet pa štirje milijoni evrov.

Prav tako bo podnebni sklad po novem sofinanciral nakup električnih koles. Spodbude za nakup koles so tako v letošnjem kot prihodnjem letu predvidene v višini po en milijon evrov.

Za sodelovanje z gospodarstvom je letos predvidenih devet milijonov evrov, dva milijona sta načrtovana za energetsko sanacijo javnih stavb, za izgradnjo infrastrukture za kolesarje, pešce in multimodalnih vozlišč pa je ministrstvo predvidelo devet milijonov evrov.

S štiriletnim načrtovanjem naj bi optimizirali porabo sredstev

Med novimi ukrepi je denimo ukrep podnebnih ciljev in vsebin v vzgoji in izobraževanju, s čimer želi ministrstvo pričeti s sistematičnim uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovne in srednje šole ter druge izobraževalne organizacije v Sloveniji.

Programi porabe sklada so bili doslej enoletni, Zajc pa je pojasnil, da naj bi s štiriletnim načrtovanjem porabo sredstev optimizirali.

Sklad za podnebne spremembe deluje na podlogi zakona o varstvu okolja kot proračunski sklad. Njegov cilj je sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.