Pogodbo o pripojitvi družbe Hoteli Bernardin k družbi Sava Turizem sta družbi podpisali decembra lani. Obe sta v lasti Save, njuni lastniki pa bi morali o pripojitvi odločati na skupščinah, sklicanih danes in v torek.

Vendar pa Sava od upnikov še ni prejela vseh soglasij, zato so to točko umaknili z dnevnega reda današnje skupščine njene hčerinske družbe Sava Turizem. Sklepati je mogoče, da bodo enako ravnali tudi glede skupščine družbe Hoteli Bernardin, ki je sklicana v torek.

»Kljub zamiku sprejetja sklepov, vezanih na pripojitev, ocenjujemo, da bodo aktivnosti izpeljane v okviru zastavljene časovnice,« so sporočili iz družbe Sava Turizem. Projekt prehoda družbe Hoteli Bernardin pod okrilje poslovne skupine Sava pomeni pomemben korak h konsolidaciji slovenskega turizma, so dodali.

Na današnji skupščini družbe Sava Turizem so tako zaradi izteka mandata le odločali o sestavi nadzornega sveta v naslednjem mandatu, in sicer v njem še štiri leta ostajajo Klemen Boštjančič, Aleš Škoberne, Tina Pelcar Burgar in Matej Narat. Nova skupščina z edino vsebinsko točko, odločanjem o pripojitvi Hotelov Bernardin, pa bo 27. februarja.

Pogodba o pripojitvi družbe Hoteli Bernardin k družbi Sava Turizem predvideva, da bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli premoženje, pravice in obveznosti, družba pa bo prenehala. Delničarji Hotelov Bernardin bodo za eno delnico prejeli 1,0473 delnice družbe Sava Turizem. Ta bo zato izdala 16,8 milijona novih delnic, osnovni kapital družbe pa se bo s tem povečal na 56,5 milijona evrov.

Družbi, ki imata v lasti po šest hotelov na Obali in na Bledu, kamp ter terme v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju, sta med tistimi, ki jih želi država vključiti v državni turistični holding. V njem bi bile poleg njiju še družbe Istrabenz Turizem, Thermana, Terme Olimia, Unitur, Adria Ankaran in Hit Alpinea.

Ti načrti, ki na potrditev vlade čakajo že od julija lani, naj bi bili po novem del splošnega letnega načrta upravljanja državnih naložb za leto 2020. K temu je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga dal soglasje 15. januarja, veljati pa bo začel, ko bo dobil tudi soglasje vlade.