Z novomeške občine so danes sporočili, da bodo za poldrugi milijon evrov vredno ureditev kolesarske poti Loka-Kandija dobili 900.000 evrov podpore, za približno prav toliko vredno ureditev brvi in kolesarske poti Irča vas pa približno 700.000 evrov.

Za 900.000 evrov vredno 2,6-kilometrsko kolesarsko povezavo Drska-Bršljin, ki je načrtovana kot nadaljevanje kolesarske poti prek nove brvi v Irči vasi v smeri Drske in Bršljina, pa bodo Novomeščani dobili 100.000 evrov denarne podpore, so dodali.

Po podatkih novomeške občine bo kolesarska pot Loka-Kandija v bližini izliva potoka Težka voda v Krko Kandijo in zaledje Šmihela povezala z ožjim mestnim jedrom in s športno-rekreacijskim parkom Loka. Graditi in urejati jo nameravajo začeti jeseni.

Naložba v brv in kolesarsko pot Irča vas obsega gradnjo prednapete konstrukcije prek Krke, ki bo obmestne predele povezala s stanovanjskimi soseskami na Drski in Brodu ter razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom. Začetek gradnje je predviden v začetku prihodnjega leta.

Kolesarsko povezavo Drska-Bršljin naj bi začeli dograjevati in urejati spomladi prihodnje leto, so še zapisali na novomeški občini.