Predvidoma po 15. marcu naj bi se gradnja v Sneberjah ponovno nadaljevala. In sicer bo občina takrat začela graditi javno kanalizacijo in drugo predvideno komunalno infrastrukturo na dovozni poti do stavb s hišnimi številkami od 186 do 198, je razvidno iz pojasnila občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. vbr