Kot so sporočili z ministrstva, bodo vozlišča, ki bodo postavljena v vojašnicah, zagotavljala večdnevno samozadostnost in podpirala vojaško ter civilno električno mobilnost.

Za projekt zagotovljenih 310.000 evrov iz evropskega sklada za strukturne spremembe

Projekt RESHUB (Defence RESilience Hub Network in Europepodpira) podpira tudi Evropska obrambna agencija (EDA), zanj pa je v okviru evropskega sklada za strukturne spremembe zagotovljenih 310.000 evrov.

Projekt je nastal v ministrstvu v okviru Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju, ki ga je organizirala EDA v sodelovanju z Generalnim direktoratom za energijo EU ter na podlagi projekta Brez-emisijskega koridorja v Sloveniji. S pridobljenimi sredstvi bodo iz omenjenega programa pridobili tehnično pomoč za pripravo študije izvedljivosti, ki je podlaga za odločitev o nadaljevanju projekta.

Energetska oskrba z obnovljivimi viri energije za vojaške baze

Gre za vseevropski projekt, ki zagotavlja predvsem otočne zmogljivosti v podporo obrambnim zmogljivostim na ozemlju EU in zniževanju energetske odvisnosti od zunanjih virov ter uporabe obnovljivih virov energije na lokacijah in infrastrukturi v lasti ministrstva.

V vojaških bazah se tako lahko zagotovi energetska oskrba z obnovljivimi viri energije: sončne elektrarne, vetrne elektrarne in male vodne elektrarne. S pomočjo električne energije iz javnega omrežja se lahko omogoči proizvodnja vodika s presežkom električne energije. Projekt omogoča priklop na javno električno omrežje za izravnavanje viškov in manjkov energije v javnem omrežju ter podpira vozila z električnim pogonom, ki delujejo na podlagi energije shranjene v baterijah ali vodiku kot pogonskemu sredstvu.

Postavitev vozlišč bo prinesla zmanjšanje izpustov CO2

S postavitvijo prvih petih vozlišč v vojašnicah Slovenske vojske predvidevajo zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida za 10.000 ton letno. Hkrati vozlišče zagotavlja lokalno pridelavo in hranjenje energije za daljše časovno obdobje in s tem bistveno zmanjšanje odvisnosti od zunanjih virov energije ter nudi lokalen neodvisen in zanesljiv vir energije v primeru naravnih nesreč in krize.