Kylin Prime Group, ki ima v lasti skoraj 55 odstotkov delnic Hranilnice Lon, na današnji skupščini ni imel glasovalnih pravic. Prav tako tudi ne povezani delničarji, s katerimi, kot je povedal Kai Dai, Kylin obvladuje okoli 65 odstotkov lastniškega deleža v Lonu, saj jim je Banka Slovenije maja lani zamrznila glasovalne pravice, ker so brez njenega soglasja presegli kvalificirani delež v Lonu, ter jim naložila, da morajo delnice, razen 10 odstotkov, odsvojiti v štirih mesecih.

Kot je pojasnil Kai Dai, v zadnjem času intenzivno pripravljajo vso potrebno dokumentacijo, da bi lastniški vstop v Lon izpeljali v skladu z vsemi pravili slovenskih regulatorjev. Prvotno vlogo za pridobitev dovoljenj so umaknili in zamenjali pravne svetovalce ter sedaj pripravljajo novo vlogo. Hkrati pripravljajo prenos delnic, da bodo zadostili vsem zahtevam Banke Slovenije.

Prevzem bodo tako izvedli preko alternativnega investicijskega sklada iz Velike Britanije, katerega upravljavec že ima britansko licenco, s katero lahko opravlja to dejavnost tudi v Sloveniji. Kylin Primer Group pa bo glavni investitor v sklad. O tem smo pri Dnevniku danes že pisali.

Načrtujejo več naložb in projektov v Sloveniji

Kai Dai je prepričan, da se bodo z novo strukturo, ki zagotavlja dodatno transparentnost, regulatorjem in javnosti predstavili v drugačni luči. Kot je izpostavil, je Lon za njih dolgoročna naložba. Po pridobitvi soglasij regulatorjev nameravajo banko »najprej stabilizirati, nato pa jo razviti v edinstveno banko, ki bo zelo konkurenčna«.

Kitajski poslovnež je izpostavil tudi, da v Sloveniji načrtujejo še več drugih investicij in projektov. Kupili so že nekdanjo Drogino poslovno stavbo na Obali. Trenutno pa izdelujejo poslovno strategijo za nadaljnje naložbe. Prepričan je, da je Slovenija dobra država za investicije in da bo njegova pozitivna izkušnja v Slovenijo pripeljala še več tujih neposrednih investicij iz Kitajske.

Kot je izpostavil, se Kylin Prime Group, ki je družba s sedežem v Švici in več podjetji po Evropi, sicer ukvarja z različnimi področji, med drugim z upravljanjem premoženja in investicijskim svetovanjem, mediji ter izobraževanjem in raziskavami.

Čeprav na današnji skupščini Hranilnice Lon niso imeli glasovalnih pravic, pa so prepričali dovolj ostalih delničarjev, da so podprli predlog za povečanje osnovnega kapitala v treh letih za 7,5 milijona na 16,19 milijona evrov. V Kylin Prime Group so s to odločitvijo zadovoljni, saj omogoča Lonu povečanje kapitala in s tem nadaljnji razvoj poslov na področju bančništva in hranilništva.

Mali delničarji niso zadovoljni

Nasprotujejo pa današnjemu sklepu skupščine v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD). Kot poudarjajo, ta sklep predvideva odpravo nekaterih statutarnih varovalk, ki ščitijo predvsem male delničarje. Hkrati se je v zadnjem letu v precejšnji meri porušilo zaupanje delničarjev do vodstva družbe, zaradi česar je prišlo tudi do zmanjšanja oziroma prodaje dobre polovice iz svežnja delnic, ki se je združil pod okriljem prizadevanj VZMD, so sporočili iz združenja.

Delničarji tako niso potrdili predloga, po katerem bi se iz statuta črtala pristojnost nadzornega sveta, da poda soglasje k sklepanju trajnih poslov Lona. Kljub opozorilom VZMD pa je skupščina sprejela dodatni člen statuta, ki pooblašča upravo, da v roku treh let enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Kot opozarja predsednik VZMD Kristjan Verbič, sklep predvideva možnost delne izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic. To pomeni, da lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta predkupno pravico ponudi le 50 največjim delničarjem družbe od skupno 194 delničarjev. Ob dejstvu, da se lahko število delnic praktično podvoji, bi mali delničarji v primeru njihove izključitve iz dokapitalizacije praktično ostali brez vsakršnega vpliva v družbi.

VZMD je napovedal možnost sodnega izpodbijanja takšnega sklepa, vendar Verbič upa, da bo prej prišlo do plodnejših pogovorov o možnostih za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe pod poštenimi pogoji. Po skupščini je govoril s ključnimi akterji in jim podrobno predstavil stališča VZMD, pri čemer je bilo, kot so še sporočili iz združenja, izraženega več razumevanja za pogovore o možnem izstopu pod primernimi pogoji za male delničarje.