Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je svoje mnenje, ki za sodišče sicer ni zavezujoče, objavil 11. decembra lani.

V njem meni, da so kršitve, ki jih Slovenija očita Hrvaški, »akcesorne«, torej podrejene vprašanju določitve meje med državama, ki pa spada pod mednarodno in ne evropsko pravo. Sodišče EU zato po njegovem mnenju ni pristojno za odločanje v tem sporu.

V Sloveniji so mnenje pravobranilca ocenili kot strokovno šibko in slabo utemeljeno. Vlada upa, da ji sodniki ne bodo sledili.

Odločitev sodišča se je sicer pričakovala nekje v prvih treh mesecih novega leta. Sodišče EU pa je danes na svojih spletnih straneh objavilo, da bo sodba v tem primeru objavljena 31. januarja ob 9. uri.

Na isti dan bo sicer EU zapustila Velika Britanija. Morda je primer povezan tudi s tem, saj je sodnik poročevalec 15-članskega velikega senata Sodišča EU Britanec Christopher Vajda.

Če bo sodišče potrdilo mnenje pravobranilca in torej ugotovilo, da za primer ni pristojno, se bo postopek s tem končal. Če pa se bodo sodniki odločili, da je tožba dopustna ali delno dopustna, pa bo sledila obravnava o vsebini ter nato še drugo mnenje pravobranilca in druga sodba.

Slovenija sicer Hrvaški očita kršenje načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja v EU ter kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil in direktive glede pomorskega prostorskega načrtovanja. Na slovenski strani izpostavljajo, da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna.