Jurkovičeva je v zameno za imuniteto kriminalistom razkrila podkupovanje zaposlenih v zdravstvu. Več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih naj bi na svoje bančne račune doma in v tujini prejemalo denar, v nekaterih primerih tudi gotovino, za protiuslugo pa so naročali material pri določenem dobavitelju.

Zorič je danes na vprašanja predsednice sodnega senata Dejane Fekonja ter nekaterih odvetnikov obdolženih zdravnikov orisal sliko poslovanja dobaviteljske družbe Emporio Medical.

Kot je povedal, je postopek stečaja, ki ga je prevzel marca 2016, za podjetje Emporio Medical že tretji. Postopek še ni končan, podjetje je prevzel brez zaposlenih in s praznimi bančnimi računi. Veliko težav je imel s pridobitvijo dokumentacije podjetja, kot je opisal, se Jurkovičeva dolgo ni odzivala ne na uradno ne na elektronsko pošto.

Zorčič je opisal sodelovanje Emporia Medical z različnimi podjetji v Sloveniji in tujini, med drugim Newport Medical, Valentis Medical, Propos in druga. Podjetja so bila med seboj povezana z dolžniško-upniškimi posli. Iz kasneje pridobljene dokumentacije je ugotovil, da je Newport Medical opravljalo navidezno dejavnost in Avstriji in jo nato razširil v Slovenijo.

Skozi leta so se nekatera od teh podjetij lastniško mešala. Jurkovičevo ali njeno mamo Ano je stečajni upravitelj zaznal v lastniški ali upravljavski strukturi nekaterih od teh podjetij.

Ker je med vodenjem stečaja Emporio Medicala ugotovil sume oškodovanja stečajne mase za več 100.000 evrov, je to naznanil policiji. Kaj je s to ovadbo, ni seznanjen.

Iz tožilskega dokumenta, ki ga je danes prebrala sodnica Fekonja, je razvidno, da je Specializirano državno tožilstvo konec leta 2018 zavrglo kazenske ovadbe zoper Urško Jurkovič in njeno mamo Ano zaradi nedovoljenega dajanja daril zdravnikom.

Obtožnica jima je očitala nedovoljeno dajanje daril med drugim v tem primeru soobtoženim zdravnikom Vanetu Antoliču, Samu Fokterju, Roku Vengustu kot protiuslugo za dobavo materiala za hrbtenično kirurgijo proizvajalca Metronic.

Ker pa sta Jurkovičevi storjeno kaznivo dejanje naznanili še preden bi ga organi pregona sami odkrili, se jima po določilih kazenskega zakonika sme odpustiti kazen. Na to se je tudi skliceval tožilec pri odločitvi za odstop od pregona, češ da gre v tem primeru za kaznivo dejanje, za katero sme sodišče ovadenima odpustiti kazen, obsodba brez kazni torej nima smisla.

Na naslednjem naroku bo sodni senat zaslišal knjigovodkinjo Emporio Medicala Matejo Lebar.

Predsednica sodnega senata Dejana Fekonja je zaradi velikega števila obtoženih sojenje sicer razdelila v tri skupine. V prvi so se znašli kirurg z ljubljanske ortopedske klinike Rok Vengust, tedanji komercialist v družbi Emporio Medical Darko Žafran, predstojnik ortopedske klinike v UKC Ljubljana Vane Antolič, nekdanji vodja ortopedije v celjski bolnišnici Samo Karel Fokter, ortoped iz bolnišnice Valdoltra Robert Cirman in tedanji travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović.